Skip to main content

第10節

TEXT 10

テキスト

Tekst

アビャセ 'py アサマルト 'sイ
マト-カルマ-パラモ バワ
マダ-アルタン アピ カルマニ
クルワン sイデエン アワpシャヤsイ
abhyāse ’py asamartho ’si
mat-karma-paramo bhava
mad-artham api karmāṇi
kurvan siddhim avāpsyasi

Synonyms

Synonyms

abhyāse — 実際に; api — ~さえも; asamarthaḥ — 不可能;asi — お前は; mat-karma — 私の仕事; paramaḥ — ささげて; bhava — になる; mat-artham — 私のために; api — ~でさえ; karmāṇi — 仕事; kurvan —行う; siddhim — 完成; avāpsyasi — お前は達成できるだろう

abhyāse — praktikas; api — isegi kui; asamarthaḥ — võimetu; asi — sa oled; mat-karma — Minu töö; paramaḥ — pühendatud; bhava — saa; mat- artham — Minu pärast; api — isegi; karmāṇi — tööd; kurvan — tehes; siddhim — täiuslikkus; avāpsyasi — sa saavutad.

Translation

Translation

バクティ・ヨーガの規定原則の修練ができないなら、私のために働くように努めよ。私のために働くことによって、君は完成の境地に到るからだ。

Kui sa ei suuda järgida bhakti-jooga reguleerivaid printsiipe, siis püüa lihtsalt töötada Minu heaks, sest tehes tööd Minu heaks, jõuad sa täiuslikkuse tasandile.

Purport

Purport

精神の師(グル)の指示に従ってバクティ・ヨーガの規定原則を修練する――これもできない人でさえ、至上主のために働くことによって完成の境地に引き上げられる。どのように働けばよいのかは、既に第1章の第53節で説明してある。まずクリシュナ意識運動を広めることに好意をもつこと。大勢の献身者たちがクリシュナ意識運動の宣布活動に従事しているが、彼らは救助を必要としている。だから、直接バクティ・ヨーガの規定原則を修練できなくても、そうした仕事を助けることはできるだろう。彼らは、土地や、資本金や、働く人や若干の組織を必要とするように、クリシュナへの奉仕にも同じことが必要である。両者の相違はただ、物質主義者は感覚を満足させるために働くが、一方は同じことをしているようでも、クリシュナを喜ばせるためにしているのであって、これは精神的な活動なのだ、という点である。豊かにお金を持っている人なら、クリシュナ意識の宣布のための事務所や寺院を立てるのに協力することができるし、また出版事業を助けることもできるだろう。様々な分野の活動があるのだから、ぜひ関心を持ってほしい。自分が働いた報酬を全部捧げることはできない人でも、そのうち何パーセントかをクリシュナ意識の宣布に献じることはできるだろう。このクリシュナ意識の運動に対する自発的な奉仕は、その人を神への愛のより高い境地へ導き、やがて彼は完成に達するのだ。

See, kes ei suuda järgida bhakti-jooga reguleerivaid printsiipe vaimse õpetaja juhendusel, võib ikkagi jõuda täiuslikkuse tasandile, kui ta teeb oma tööd Kõigekõrgema Jumala heaks. Seda, kuidas töötada Jumala heaks, selgitati üheteistkümnenda peatüki viiekümne viiendas värsis. Kṛṣṇa teadvuse levitamisse tuleb suhtuda pooldavalt. Kṛṣṇa teadvuse levitamisega tegelevad paljud pühendunud ning oma eesmärgi saavutamiseks vajavad nad abi. Seega, kui inimene ei suuda ise otseselt järgida bhakti-jooga reguleerivaid printsiipe, siis võib ta aidata inimesi, kes neid järgivad ning Kṛṣṇa teadvust levitavad. Iga ettevõtmine nõuab maad, kapitali, organiseerimist ja tööjõudu. Nii nagu iga äri ajamiseks on vaja omada ruume, mõningast kapitali, tööjõudu ja organiseeritust, on seda vaja ka Kṛṣṇa teenimiseks. Ainus vahe seisneb selles, et materialistlik töö on suunatud meelte rahuldamisele. Sama tööd on aga võimalik teha ka Kṛṣṇa rahuldamiseks ning sel juhul on see juba vaimne tegevus. Kui inimesel on piisavalt raha, võib ta aidata ehitada Kṛṣṇa teadvuse levitamiseks mõne kontori või templi või aidata kaasa Kṛṣṇa teadvusest rääkivate trükiste avaldamisele. Kṛṣṇa heaks on võimalik teha väga erinevat tööd, on lihtsalt vaja nende võimaluste vastu huvi tunda. Kui inimene ei suuda ohverdada kõiki oma tegevuste vilju Kṛṣṇale, siis võib ta vähemasti eraldada teatud osa oma sissetulekust Kṛṣṇa teadvuse levitamisele. Selline vabatahtlik tegevus, abistamaks Kṛṣṇa teadvuse levitamist, aitab inimesel tõusta Jumala armastamise kõrgeimale tasandile ning jõuda seeläbi täiuslikkuseni.