Skip to main content

第10節

ТЕКСТ 10

テキスト

Текст

アビャセ 'py アサマルト 'sイ
マト-カルマ-パラモ バワ
マダ-アルタン アピ カルマニ
クルワン sイデエン アワpシャヤsイ
абхя̄се`пй асамартхо`си
мат-карма-парамо бхава
мад-артхам апи карма̄н̣и
курван сиддхим ава̄псяси

Synonyms

Дума по дума

abhyāse — 実際に; api — ~さえも; asamarthaḥ — 不可能;asi — お前は; mat-karma — 私の仕事; paramaḥ — ささげて; bhava — になる; mat-artham — 私のために; api — ~でさえ; karmāṇi — 仕事; kurvan —行う; siddhim — 完成; avāpsyasi — お前は達成できるだろう

абхя̄се – практика; апи – дори ако; асамартхах̣ – неспособен; аси – ти си; мат-карма – моя работа; парамах̣ – посветена на; бхава – стани; мат-артхам – заради мен; апи – дори; карма̄н̣и – работа; курван – като извършваш; сиддхим – съвършенство; ава̄псяси – ти ще постигнеш.

Translation

Превод

バクティ・ヨーガの規定原則の修練ができないなら、私のために働くように努めよ。私のために働くことによって、君は完成の境地に到るからだ。

Ако не можеш да следваш правилата на бхакти йога, тогава просто се опитай да работиш за мен, защото, като ми посветиш труда си, ще постигнеш съвършенство.

Purport

Коментар

精神の師(グル)の指示に従ってバクティ・ヨーガの規定原則を修練する――これもできない人でさえ、至上主のために働くことによって完成の境地に引き上げられる。どのように働けばよいのかは、既に第1章の第53節で説明してある。まずクリシュナ意識運動を広めることに好意をもつこと。大勢の献身者たちがクリシュナ意識運動の宣布活動に従事しているが、彼らは救助を必要としている。だから、直接バクティ・ヨーガの規定原則を修練できなくても、そうした仕事を助けることはできるだろう。彼らは、土地や、資本金や、働く人や若干の組織を必要とするように、クリシュナへの奉仕にも同じことが必要である。両者の相違はただ、物質主義者は感覚を満足させるために働くが、一方は同じことをしているようでも、クリシュナを喜ばせるためにしているのであって、これは精神的な活動なのだ、という点である。豊かにお金を持っている人なら、クリシュナ意識の宣布のための事務所や寺院を立てるのに協力することができるし、また出版事業を助けることもできるだろう。様々な分野の活動があるのだから、ぜひ関心を持ってほしい。自分が働いた報酬を全部捧げることはできない人でも、そのうち何パーセントかをクリシュナ意識の宣布に献じることはできるだろう。このクリシュナ意識の運動に対する自発的な奉仕は、その人を神への愛のより高い境地へ導き、やがて彼は完成に達するのだ。

ПОЯСНЕНИЕ: Този, който е неспособен да следва регулиращите принципи на бхакти йога под ръководството на духовен учител, може също да се издигне до съвършения стадий, като работи за Върховния Бог. Как да се извършва тази работа, вече бе обяснено в петдесет и пети стих на единайсета глава. Човек трябва да е отзивчив към разпространението на Кр̣ш̣н̣а съзнание. Мнозина предани разпространяват Кр̣ш̣н̣а съзнание и се нуждаят от помощ. Ако някой не може да практикува регулиращите принципи на бхакти йога, нека се опита да подпомогне тази дейност. Всяко начинание изисква земя, капитал, организация и труд. Както в бизнеса човек се нуждае от помещение, от някакъв капитал, който да вложи, от труд и организация, така и в служенето на Кр̣ш̣н̣а са нужни същите неща. Единствената разлика е, че в материалния живот се работи за сетивно наслаждение. Същата работа може да се извършва за удовлетворение на Кр̣ш̣н̣а и това е духовна дейност. Ако някой има достатъчно пари, би могъл да помогне в изграждането на център или храм за разпространение на Кр̣ш̣н̣а съзнание, или при издаването на книги. Има различни полета за дейност в името на Кр̣ш̣н̣а и човек трябва да се стреми да участва в тези дейности. Ако не може да пожертва резултатите от труда си, би могъл да пожертва поне известен процент от тях за разпространението на Кр̣ш̣н̣а съзнание. Това доброволно служене на каузата на Кр̣ш̣н̣а съзнание ще му помогне да се издигне до по-висш стадий на любов към Бога и да постигне съвършенство.