Skip to main content

第21節

VERŠ 21

テキスト

Verš

amī hi tvāṁ sura-saṅghā viśanti
kecid bhītāḥ prāñjalayo gṛṇanti
svastīty uktvā maharṣi-siddha-saṅghāḥ
stuvanti tvāṁ stutibhiḥ puṣkalābhiḥ
amī hi tvāṁ sura-saṅghā viśanti
kecid bhītāḥ prāñjalayo gṛṇanti
svastīty uktvā maharṣi-siddha-saṅghāḥ
stuvanti tvāṁ stutibhiḥ puṣkalābhiḥ

Synonyms

Synonyma

amī – all those; hi – certainly; tvām – You; sura-saṅghāḥ – groups of demigods; viśanti – are entering; kecit – some of them; bhītāḥ – out of fear; prāñjalayaḥ – with folded hands; gṛṇanti – are offering prayers; svasti – all peace; iti – thus; uktvā – speaking; mahā-ṛṣi – great sages; siddha-saṅghāḥ – perfect beings; stuvanti – are singing hymns; tvām – unto You; stutibhiḥ – with prayers; puṣkalābhiḥ – Vedic hymns.

amī — tí všetci; hi — zaiste; tvām — Tebe; sura-saṅghāḥ — zástupy polobohov; viśanti — vstupujú; kecit — niektorí z nich; bhītāḥ — zo strachu; prāñjalayaḥ — so zopnutými rukami; gṛṇanti — prednášajú modlitby; svasti — buď pozdravený; iti — tak; uktvā — vraviac; mahā-ṛṣi — veľkí svätci; siddha-saṅghāḥ — dokonalé bytosti; stuvanti — spievajú hymny; tvām — Tebe; stutibhiḥ — modlitbami; puṣkalābhiḥvedske hymny.

Translation

Překlad

デーヴァの集団(むれ)はすべてあなたの前にひれ伏し、あなたのなかに入っていく。恐れおのむれのいて合掌し、祈りを捧げているデーヴァもいる。大聖者や完成を遂げた者たちの群は「平和あれ」と叫びながら、ヴェーダの讃歌を合掌してあなたに祈りを捧げる。

Zástupy polobohov sa Ti odovzdávajú a vstupujú do Teba. Niektorí z nich sa ustrašene a so zopnutými rukami modlia. Zástupy veľkých svätcov a dokonalých bytostí sa k Tebe modlia a prevolávajú Ti na slávu vedskymi hymnami.

Purport

Význam

すべての惑星系に住むデーヴァたちは、宇宙普遍相の恐ろしい顕現と目もくらむ光輝におそ畏れおののぎ、保護を願って祈った。

Polobohovia na všetkých planetárnych sústavách sa báli ohromnej vesmírnej podoby a jej spaľujúcej žiary, a preto sa modlili o ochranu.