Skip to main content

第21節

TEXT 21

テキスト

Tekst

amī hi tvāṁ sura-saṅghā viśanti
kecid bhītāḥ prāñjalayo gṛṇanti
svastīty uktvā maharṣi-siddha-saṅghāḥ
stuvanti tvāṁ stutibhiḥ puṣkalābhiḥ
amī hi tvāṁ sura-saṅghā viśanti
kecid bhītāḥ prāñjalayo gṛṇanti
svastīty uktvā maharṣi-siddha-saṅghāḥ
stuvanti tvāṁ stutibhiḥ puṣkalābhiḥ

Synonyms

Synonyms

amī – all those; hi – certainly; tvām – You; sura-saṅghāḥ – groups of demigods; viśanti – are entering; kecit – some of them; bhītāḥ – out of fear; prāñjalayaḥ – with folded hands; gṛṇanti – are offering prayers; svasti – all peace; iti – thus; uktvā – speaking; mahā-ṛṣi – great sages; siddha-saṅghāḥ – perfect beings; stuvanti – are singing hymns; tvām – unto You; stutibhiḥ – with prayers; puṣkalābhiḥ – Vedic hymns.

amī — alle disse; hi — afgjort; tvām — Dig; sura-saṅghāḥ — grupper af halvguder; viśanti — træder ind i; kecit — nogle af dem; bhītāḥ — af frygt; prāñjalayaḥ — med foldede hænder; gṛṇanti — fremfører bønner; svasti — al fred; iti — således; uktvā — idet de udbryder; mahā-ṛṣi — store vismænd; siddha-saṅghāḥ — fuldendte væsener; stuvanti — synger hymner; tvām — til Dig; stutibhiḥ — med bønner; puṣkalābhiḥ — med vediske hymner.

Translation

Translation

デーヴァの集団(むれ)はすべてあなたの前にひれ伏し、あなたのなかに入っていく。恐れおのむれのいて合掌し、祈りを捧げているデーヴァもいる。大聖者や完成を遂げた者たちの群は「平和あれ」と叫びながら、ヴェーダの讃歌を合掌してあなたに祈りを捧げる。

Alle skarerne af halvguder overgiver sig til Dig og træder ind i Dig. Nogle af dem beder skrækslagent til Dig med foldede hænder. Skarer af store vismænd og fuldendte væsener udbryder “Al fred!” og lovpriser Dig med sang fra de vediske hymner.

Purport

Purport

すべての惑星系に住むデーヴァたちは、宇宙普遍相の恐ろしい顕現と目もくらむ光輝におそ畏れおののぎ、保護を願って祈った。

FORKLARING: Alle halvguderne på de forskellige planetsystemer frygtede den skrækindjagende manifestation af den universelle form og dens blændende stråleglans og bad derfor om beskyttelse.