Skip to main content

第21節

ТЕКСТ 21

テキスト

Текст

amī hi tvāṁ sura-saṅghā viśanti
kecid bhītāḥ prāñjalayo gṛṇanti
svastīty uktvā maharṣi-siddha-saṅghāḥ
stuvanti tvāṁ stutibhiḥ puṣkalābhiḥ
амӣ хи тва̄м сура-сангха̄ вишанти
кечид бхӣта̄х̣ пра̄н̃джалайо гр̣н̣анти
свастӣтй уктва̄ махарш̣и-сиддха-сангха̄х̣
стуванти тва̄м стутибхих̣ пуш̣кала̄бхих̣

Synonyms

Дума по дума

amī – all those; hi – certainly; tvām – You; sura-saṅghāḥ – groups of demigods; viśanti – are entering; kecit – some of them; bhītāḥ – out of fear; prāñjalayaḥ – with folded hands; gṛṇanti – are offering prayers; svasti – all peace; iti – thus; uktvā – speaking; mahā-ṛṣi – great sages; siddha-saṅghāḥ – perfect beings; stuvanti – are singing hymns; tvām – unto You; stutibhiḥ – with prayers; puṣkalābhiḥ – Vedic hymns.

амӣ – всички тези; хи – несъмнено; тва̄м – теб; сура-сангха̄х̣ – групи полубогове; вишанти – влизат; кечит – някои от тях; бхӣта̄х̣ – от страх; пра̄н̃джалаях̣ – с допрени длани; гр̣н̣анти – отправят молитви; свасти – мир; ити – така; уктва̄ – като говорят; маха̄-р̣ш̣и – велики мъдреци; сиддха-сангха̄х̣ – съвършени същества; стуванти – пеят химни; тва̄м – за теб; стутибхих̣ – с молитви; пуш̣кала̄бхих̣ – ведически химни.

Translation

Превод

デーヴァの集団(むれ)はすべてあなたの前にひれ伏し、あなたのなかに入っていく。恐れおのむれのいて合掌し、祈りを捧げているデーヴァもいる。大聖者や完成を遂げた者たちの群は「平和あれ」と叫びながら、ヴェーダの讃歌を合掌してあなたに祈りを捧げる。

Полубоговете ти се отдават и влизат в теб. Някои от тях поради силна уплаха отправят молитви с допрени длани. Много велики мъдреци и личности, постигнали съвършенство, възклицават: „Мир! Мир!“ и ти се молят, пеейки ведически химни.

Purport

Коментар

すべての惑星系に住むデーヴァたちは、宇宙普遍相の恐ろしい顕現と目もくらむ光輝におそ畏れおののぎ、保護を願って祈った。

ПОЯСНЕНИЕ: Полубоговете от всички планетарни системи се страхуват от ужасяващото проявление на вселенската форма и от ослепителното ѝ сияние и затова молят за покровителство.