Skip to main content

第20節

20. VERS

テキスト

Szöveg

dyāv ā-pṛthivyor idam antaraṁ hi
vyāptaṁ tvayaikena diśaś ca sarvāḥ
dṛṣṭvādbhutaṁ rūpam ugraṁ tavedaṁ
loka-trayaṁ pravyathitaṁ mahātman
dyāv ā-pṛthivyor idam antaraṁ hi
vyāptaṁ tvayaikena diśaś ca sarvāḥ
dṛṣṭvādbhutaṁ rūpam ugraṁ tavedaṁ
loka-trayaṁ pravyathitaṁ mahātman

Synonyms

Szó szerinti jelentés

dyau – from outer space; ā-pṛthivyoḥ – to the earth; idam – this; antaram – between; hi – certainly; vyāptam – pervaded; tvayā – by You; ekena – alone; diśaḥ – directions; ca – and; sarvāḥ – all; dṛṣṭvā – by seeing; adbhutam – wonderful; rūpam – form; ugram – terrible; tava – Your; idam – this; loka – the planetary systems; trayam – three; pravyathitam – perturbed; mahā-ātman – O great one.

dyau – az űrtől; ā-pṛthivyoḥ – a Földig; idam – ez; antaram – közötti; hi – bizony; vyāptam – áthatott; tvayā – Általad; ekena – egyedül; diśaḥ – irányok; ca – és; sarvāḥ – minden; dṛṣṭvā – látván; adbhutam – csodálatos; rūpam – formádat; ugram – szörnyű; tava – Tiédet; idam – ez; loka – bolygórendszer; trayam – három; pravyathitam – zavart; mahā-ātman – ó, hatalmas.

Translation

Fordítás

大いなる御方よ、あなたは唯一人で、天と地の間の一切の空間に充満する。その不可思議の極み、その恐るべき相を見て、全惑星系はことごとく畏催震憾している。

Noha egyetlen vagy, szétáradsz az égben, a bolygókon és a köztük lévő űrben. Ó, hatalmas! Csodálatos és félelmetes formád látványa minden bolygórendszerben nyugtalanságot okoz.

Purport

Magyarázat

〃デャーヴァープリティヴョハ〃(天国と地球の間にある空間)と〃ロカートラヤム〃(三界)という言葉がこの節では重要である。これで、この宇宙普遍相(ヴィシュヴァ・ルーパ)を見たのがアルジュナだけではなく、他の惑星に住む者たちも見たということが明らかになっている。アルジュナの見ている宇宙普遍相は夢ではない。宇宙普遍相を見る資格あり、と主が認めた者たちはみな、神聖な視力を与えられて、この戦場において、その宇宙普遍相を見たのだ。

A dyāv ā-pṛthivyoḥ („a mennyek és a Föld közötti űr”) és a loka-trayam („a három világ”) szavak nagyon fontosak ebben a versben, mert ezekből kitűnik, hogy nemcsak Arjuna látta az Úr kozmikus formáját, hanem más bolygórendszerek lakói is. Arjuna nem álmodott, amikor a csatatéren megpillantotta a kozmikus formát. Mindenki láthatta, akinek az Úr isteni látóképességet adott.