Skip to main content

第20節

TEXT 20

テキスト

Tekst

dyāv ā-pṛthivyor idam antaraṁ hi
vyāptaṁ tvayaikena diśaś ca sarvāḥ
dṛṣṭvādbhutaṁ rūpam ugraṁ tavedaṁ
loka-trayaṁ pravyathitaṁ mahātman
dyāv ā-pṛthivyor idam antaraṁ hi
vyāptaṁ tvayaikena diśaś ca sarvāḥ
dṛṣṭvādbhutaṁ rūpam ugraṁ tavedaṁ
loka-trayaṁ pravyathitaṁ mahātman

Synonyms

Synonyms

dyau – from outer space; ā-pṛthivyoḥ – to the earth; idam – this; antaram – between; hi – certainly; vyāptam – pervaded; tvayā – by You; ekena – alone; diśaḥ – directions; ca – and; sarvāḥ – all; dṛṣṭvā – by seeing; adbhutam – wonderful; rūpam – form; ugram – terrible; tava – Your; idam – this; loka – the planetary systems; trayam – three; pravyathitam – perturbed; mahā-ātman – O great one.

dyau — kosmosest; ā-pṛthivyoḥ — maani; idam — see; antaram — vahel; hi — kindlasti; vyāptam — läbitud; tvayā — Sinu poolt; ekena — üksnes; diśaḥ — suunad; ca — ja; sarvāḥ — kõik; dṛṣṭvā — nähes; adbhutam — imelist; rūpam — kuju; ugram — kohutavat; tava — Sinu; idam — seda; loka — planetaarsüsteemid; trayam — kolm; pravyathitam — segadusse aetud; mahā-ātman — oo, võimsaim.

Translation

Translation

大いなる御方よ、あなたは唯一人で、天と地の間の一切の空間に充満する。その不可思議の極み、その恐るべき相を見て、全惑星系はことごとく畏催震憾している。

Ehkki Sa oled üks, levid Sa üle kogu taeva, planeetide ning nendevahelise avaruse. Oo, võimsaim, nähes seda imepärast ja hirmuäratavat kuju, on kõik planetaarsüsteemid segadusse aetud.

Purport

Purport

〃デャーヴァープリティヴョハ〃(天国と地球の間にある空間)と〃ロカートラヤム〃(三界)という言葉がこの節では重要である。これで、この宇宙普遍相(ヴィシュヴァ・ルーパ)を見たのがアルジュナだけではなく、他の惑星に住む者たちも見たということが明らかになっている。アルジュナの見ている宇宙普遍相は夢ではない。宇宙普遍相を見る資格あり、と主が認めた者たちはみな、神聖な視力を与えられて、この戦場において、その宇宙普遍相を見たのだ。

Selles värsis on olulisteks sõnadeks dyāv ā-pṛthivyoḥ („avarus maa ja taeva vahel") ning loka-trayam („kolm maailma"), sest nendest ilmneb, et seda Jumala kõiksuse kuju nägid peale Arjuna ka teiste planetaarsüsteemide asustajad. Arjuna ei näinud Jumala kõiksuse kuju mitte unenäos, vaid tegelikkuses. Kõik, kellele Jumal andis jumaliku nägemise, nägid Tema kõiksuse kuju Kurukṣetra lahinguväljal.