Skip to main content

第19節

VERŠ 19

テキスト

Verš

anādi-madhyāntam ananta-vīryam
ananta-bāhuṁ śaśi-sūrya-netram
paśyāmi tvāṁ dīpta-hutāśa-vaktraṁ
sva-tejasā viśvam idaṁ tapantam
anādi-madhyāntam ananta-vīryam
ananta-bāhuṁ śaśi-sūrya-netram
paśyāmi tvāṁ dīpta-hutāśa-vaktraṁ
sva-tejasā viśvam idaṁ tapantam

Synonyms

Synonyma

anādi – without beginning; madhya – middle; antam – or end; ananta – unlimited; vīryam – glories; ananta – unlimited; bāhum – arms; śaśi – the moon; sūrya – and sun; netram – eyes; paśyāmi – I see; tvām – You; dīpta – blazing; hutāśa-vaktram – fire coming out of Your mouth; sva-tejasā – by Your radiance; viśvam – universe; idam – this; tapantam – heating.

anādi — bez počiatku; madhya — bez stredu; antam — alebo konca; ananta — nekonečný; vīryam — nádhera; ananta — nekonečné; bāhum — ramená; śaśi — Mesiac; sūrya — Slnko; netram — oči; paśyāmi — vidím; tvām — Ťa; dīpta — planúci; hutāśa-vaktram — oheň vychádzajúci z Tvojich úst; sva-tejasā — Tvoju žiaru; viśvam — vesmír; idam — tento; tapantam — spaľuješ.

Translation

Překlad

あなたには始め無く中間無く終り無く、あなたの栄光は無限です。無数の腕を持ち、太陽と月はあなたの両眼。口からは光り輝く火炎を吐き、あなたの光輝でこの全宇宙は燃え
ている。

Si bez počiatku, stredu či konca. Tvoja sláva je nekonečná. Máš nespočetne mnoho rúk, a Slnko a Mesiac sú Tvoje oči. Vidím Ťa s planúcim ohňom vychádzajúcim z Tvojich úst, spaľujúceho celý tento vesmír Tvojím vlastným jasom.

Purport

Význam

バガヴァーンの六種の豊潤なる質の展開は無限である。ここにも、また他の多くの場所にもこの描写がくりかえし出てくるが、聖典の説明によると、クリシュナの栄光の讃美を
反復することは何ら文学上の弱点とはならない。困惑、または驚愕した時、または大いなる恍惚状態にある時は、同じ言葉が何度も何度もくりかえし出てくるものだ。これは欠点ではない。

Šesť vznešených vlastností Najvyššej Božskej Osobnosti nemá konca. Tu, ako aj na mnohých ďalších miestach, sa niektoré veci znovu opakujú, no opätovné ospevovanie Kṛṣṇovej nádhery a slávy sa podľa písiem nepokladá za literárny poklesok. Hovorí sa, že človek sa znovu a znovu opakuje vtedy, keď je zmätený, v úžase alebo v hlbokej extáze. To však nie je chyba.