Skip to main content

第19節

TEXT 19

テキスト

Tekst

anādi-madhyāntam ananta-vīryam
ananta-bāhuṁ śaśi-sūrya-netram
paśyāmi tvāṁ dīpta-hutāśa-vaktraṁ
sva-tejasā viśvam idaṁ tapantam
anādi-madhyāntam ananta-vīryam
ananta-bāhuṁ śaśi-sūrya-netram
paśyāmi tvāṁ dīpta-hutāśa-vaktraṁ
sva-tejasā viśvam idaṁ tapantam

Synonyms

Synoniemen

anādi – without beginning; madhya – middle; antam – or end; ananta – unlimited; vīryam – glories; ananta – unlimited; bāhum – arms; śaśi – the moon; sūrya – and sun; netram – eyes; paśyāmi – I see; tvām – You; dīpta – blazing; hutāśa-vaktram – fire coming out of Your mouth; sva-tejasā – by Your radiance; viśvam – universe; idam – this; tapantam – heating.

anādi — zonder begin; madhya — midden; antam — of einde; ananta — oneindig; vīryam — roem; ananta — oneindig; bāhum — armen; śaśi — de maan; sūrya — en zon; netram — ogen; paśyāmi — ik zie; tvām — Jou; dīpta — laaiend; hutāśa-vaktram — vuur dat uit Je mond komt; sva-tejasā — met Je uitstraling; viśvam — universum; idam — dit; tapantam — verzengend.

Translation

Vertaling

あなたには始め無く中間無く終り無く、あなたの栄光は無限です。無数の腕を持ち、太陽と月はあなたの両眼。口からは光り輝く火炎を吐き、あなたの光輝でこの全宇宙は燃え
ている。

Je hebt begin, midden noch einde. Je glorie is onbegrensd. Je hebt talloze armen en de zon en maan zijn Je ogen. Ik zie laaiend vuur uit Je mond komen en met Je eigen uitstraling verzeng Je dit hele universum.

Purport

Betekenisverklaring

バガヴァーンの六種の豊潤なる質の展開は無限である。ここにも、また他の多くの場所にもこの描写がくりかえし出てくるが、聖典の説明によると、クリシュナの栄光の讃美を
反復することは何ら文学上の弱点とはならない。困惑、または驚愕した時、または大いなる恍惚状態にある時は、同じ言葉が何度も何度もくりかえし出てくるものだ。これは欠点ではない。

De maat van de zes volheden van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is onbegrensd. Hier en ook op veel andere plaatsen worden dingen herhaald, maar volgens de heilige teksten is het herhalen van de glorie van Kṛṣṇa geen literaire onvolkomenheid. Er wordt gezegd dat tijdens een toestand van verwarring of verbazing of tijdens grote extase uitspraken keer op keer herhaald worden. Dat is geen tekortkoming.