Skip to main content

第19節

ТЕКСТ 19

テキスト

Текст

anādi-madhyāntam ananta-vīryam
ananta-bāhuṁ śaśi-sūrya-netram
paśyāmi tvāṁ dīpta-hutāśa-vaktraṁ
sva-tejasā viśvam idaṁ tapantam
ана̄ди-мадхя̄нтам ананта-вӣрям
ананта-ба̄хум шаши-сӯря-нетрам
пашя̄ми тва̄м дӣпта-хута̄ша-вактрам
сва-теджаса̄ вишвам идам тапантам

Synonyms

Дума по дума

anādi – without beginning; madhya – middle; antam – or end; ananta – unlimited; vīryam – glories; ananta – unlimited; bāhum – arms; śaśi – the moon; sūrya – and sun; netram – eyes; paśyāmi – I see; tvām – You; dīpta – blazing; hutāśa-vaktram – fire coming out of Your mouth; sva-tejasā – by Your radiance; viśvam – universe; idam – this; tapantam – heating.

ана̄ди – без начало; мадхя – среда; антам – или край; ананта – безгранично; вӣрям – величие; ананта – безброй; ба̄хум – ръце; шаши – Луната; сӯря – и Слънцето; нетрам – очи; пашя̄ми – виждам; тва̄м – теб; дӣпта – пламтящ; хута̄ша-вактрам – огън излиза от устата ти; сва-теджаса̄ – от твоето сияние; вишвам – Вселена; идам – тази; тапантам – изгаря.

Translation

Превод

あなたには始め無く中間無く終り無く、あなたの栄光は無限です。無数の腕を持ち、太陽と月はあなたの両眼。口からは光り輝く火炎を吐き、あなたの光輝でこの全宇宙は燃え
ている。

Ти си без начало, без среда и без край. Славата ти е безгранична. Ти имаш безброй ръце, а Слънцето и Луната са твоите очи. Виждам как от устата ти излиза пламтящ огън, изпепеляващ цялата Вселена със собственото си сияние.

Purport

Коментар

バガヴァーンの六種の豊潤なる質の展開は無限である。ここにも、また他の多くの場所にもこの描写がくりかえし出てくるが、聖典の説明によると、クリシュナの栄光の讃美を
反復することは何ら文学上の弱点とはならない。困惑、または驚愕した時、または大いなる恍惚状態にある時は、同じ言葉が何度も何度もくりかえし出てくるものだ。これは欠点ではない。

Шестте съвършенства на Върховната Божествена Личност са безгранични. Тук, както и на много други места има повторение, но според писанията да се говори многократно за величието на Кр̣ш̣н̣а, не е стилистична грешка. Известно е, че по време на объркване, учудване или голям екстаз, едни и същи думи се повтарят отново и отново – това не е недостатък.