Skip to main content

第18節

VERŠ 18

テキスト

Verš

tvam akṣaraṁ paramaṁ veditavyaṁ
tvam asya viśvasya paraṁ nidhānam
tvam avyayaḥ śāśvata-dharma-goptā
sanātanas tvaṁ puruṣo mato me
tvam akṣaraṁ paramaṁ veditavyaṁ
tvam asya viśvasya paraṁ nidhānam
tvam avyayaḥ śāśvata-dharma-goptā
sanātanas tvaṁ puruṣo mato me

Synonyms

Synonyma

tvam – You; akṣaram – the infallible; paramam – supreme; veditavyam – to be understood; tvam – You; asya – of this; viśvasya – universe; param – supreme; nidhānam – basis; tvam – You; avyayaḥ – inexhaustible; śāśvata-dharma-goptā – maintainer of the eternal religion; sanātanaḥ – eternal; tvam – You; puruṣaḥ – the Supreme Personality; mataḥ me – this is my opinion.

tvam — Ty; akṣaram — nehynúci; paramam — zvrchovaný; veditavyam — čo je potrebné vedieť; tvam — Ty; asya — z toho; viśvasya — vesmíru; param — najvyšší; nidhānam — opora; tvam — Ty; avyayaḥ — nezanikajúci; śāśvata-dharma-goptā — udržovateľ odvekého náboženstva; sanātanaḥ — večný; tvam — Ty; puruṣaḥ — Najvyššia Osobnosť; mataḥ me — podľa môjho názoru.

Translation

Překlad

あなたは至上第一原理なる実在、この宇宙すべての究極の休息地、最古にして無尽蔵、永遠の宗教を保護するバガヴァーンです。これが私の意見です。

Si pôvodný najvyšší cieľ poznania. Si konečné miesto spočinutia celého vesmíru. Si nevyčerpateľný a najstarší. Si udržiavateľ odvekého náboženstva, večná Božská Osobnosť. To je môj názor.