Skip to main content

第17節

VERŠ 17

テキスト

Verš

kirīṭinaṁ gadinaṁ cakriṇaṁ ca
tejo-rāśiṁ sarvato dīptimantam
paśyāmi tvāṁ durnirīkṣyaṁ samantād
dīptānalārka-dyutim aprameyam
kirīṭinaṁ gadinaṁ cakriṇaṁ ca
tejo-rāśiṁ sarvato dīptimantam
paśyāmi tvāṁ durnirīkṣyaṁ samantād
dīptānalārka-dyutim aprameyam

Synonyms

Synonyma

kirīṭinam – with helmets; gadinam – with maces; cakriṇam – with discs; ca – and; tejaḥ-rāśim – effulgence; sarvataḥ – on all sides; dīpti-mantam – glowing; paśyāmi – I see; tvām – You; durnirīkṣyam – difficult to see; samantāt – everywhere; dīpta-anala – blazing fire; arka – of the sun; dyutim – the sunshine; aprameyam – immeasurable.

kirīṭinam — s helmicami; gadinam — s kyjom; cakriṇam — s diskami; ca — a; tejaḥ-rāśim — žiara; sarvataḥ — na všetky strany; dīpti-mantam — planúci; paśyāmi — vidím; tvām — Ťa; durnirīkṣyam — ťažko vidieť; samantāt — všade; dīpta-anala — planúci oheň; arka — Slnko; dyutim — slnečná žiara; aprameyam — nezmerateľná.

Translation

Překlad

さん然たる無数の太陽か燃えさかる大火焔のように、十方にひろがる光彩はあまりにも眩いが、それでも私は到る処に様々な宝冠、こん棒、円盤で荘厳し、白光を放つあなたの御相を見ている。

Tvoju podobu, ozdobenú helmicami, kyjmi a diskami, možno sotva uzrieť, pretože na všetky strany šíri oslnivú svetelnú záplavu, pripomínajúcu planúci oheň alebo nezmerateľnú žiaru Slnka.