Skip to main content

第17節

TEXT 17

テキスト

Verš

kirīṭinaṁ gadinaṁ cakriṇaṁ ca
tejo-rāśiṁ sarvato dīptimantam
paśyāmi tvāṁ durnirīkṣyaṁ samantād
dīptānalārka-dyutim aprameyam
kirīṭinaṁ gadinaṁ cakriṇaṁ ca
tejo-rāśiṁ sarvato dīptimantam
paśyāmi tvāṁ durnirīkṣyaṁ samantād
dīptānalārka-dyutim aprameyam

Synonyms

Synonyma

kirīṭinam – with helmets; gadinam – with maces; cakriṇam – with discs; ca – and; tejaḥ-rāśim – effulgence; sarvataḥ – on all sides; dīpti-mantam – glowing; paśyāmi – I see; tvām – You; durnirīkṣyam – difficult to see; samantāt – everywhere; dīpta-anala – blazing fire; arka – of the sun; dyutim – the sunshine; aprameyam – immeasurable.

kirīṭinam — helmicemi; gadinam — kyji; cakriṇam — disky; ca — také; tejaḥ-rāśim — záře; sarvataḥ — na všech stranách; dīpti-mantam — oslňující; paśyāmi — vidím; tvām — Tebe; durnirīkṣyam — obtížné se dívat; samantāt — všude; dīpta-anala — planoucí oheň; arka — slunce; dyutim — sluneční záře; aprameyam — nezměrná.

Translation

Překlad

さん然たる無数の太陽か燃えさかる大火焔のように、十方にひろがる光彩はあまりにも眩いが、それでも私は到る処に様々な宝冠、こん棒、円盤で荘厳し、白光を放つあなたの御相を見ている。

Je těžké se na tvou podobu dívat, protože do všech stran šíří oslnivý jas podobný planoucímu ohni či nezměrné záři slunce. Přesto vidím tuto zářící podobu všude, ozdobenou různými korunami, kyji a disky.