Skip to main content

第17節

ТЕКСТ 17

テキスト

Текст

kirīṭinaṁ gadinaṁ cakriṇaṁ ca
tejo-rāśiṁ sarvato dīptimantam
paśyāmi tvāṁ durnirīkṣyaṁ samantād
dīptānalārka-dyutim aprameyam
кирӣт̣инам гадинам чакрин̣ам ча
теджо-ра̄шим сарвато дӣптимантам
пашя̄ми тва̄м дурнирӣкш̣ям саманта̄д
дӣпта̄нала̄рка-дютим апрамеям

Synonyms

Дума по дума

kirīṭinam – with helmets; gadinam – with maces; cakriṇam – with discs; ca – and; tejaḥ-rāśim – effulgence; sarvataḥ – on all sides; dīpti-mantam – glowing; paśyāmi – I see; tvām – You; durnirīkṣyam – difficult to see; samantāt – everywhere; dīpta-anala – blazing fire; arka – of the sun; dyutim – the sunshine; aprameyam – immeasurable.

кирӣт̣инам – с шлемове; гадинам – с боздугани; чакрин̣ам – с дискове; ча – и; теджах̣-ра̄шим – сияние; сарватах̣ – на всички страни; дӣпти-мантам – блестящо; пашя̄ми – виждам; тва̄м – Ти; дурнирӣкш̣ям – трудно да бъде видяно; саманта̄т – навсякъде; дӣпта-анала – пламтящ огън; арка – на слънцето; дютим – светлината; апрамеям – неизмерима.

Translation

Превод

さん然たる無数の太陽か燃えさかる大火焔のように、十方にひろがる光彩はあまりにも眩いが、それでも私は到る処に様々な宝冠、こん棒、円盤で荘厳し、白光を放つあなたの御相を見ている。

Трудно е да бъде видяна твоята форма поради заслепяващото ѝ сияние, излъчвано във всички посоки като пламтящ огън или неизмеримия блясък на Слънцето. И все пак аз виждам навсякъде тази сияеща форма, украсена с различни корони, боздугани и дискове.