Skip to main content

第16節

TEXT 16

テキスト

Tekst

aneka-bāhūdara-vaktra-netraṁ
paśyāmi tvāṁ sarvato ’nanta-rūpam
nāntaṁ na madhyaṁ na punas tavādiṁ
paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa
aneka-bāhūdara-vaktra-netraṁ
paśyāmi tvāṁ sarvato ’nanta-rūpam
nāntaṁ na madhyaṁ na punas tavādiṁ
paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa

Synonyms

Synonyms

aneka – many; bāhu – arms; udara – bellies; vaktra – mouths; netram – eyes; paśyāmi – I see; tvām – You; sarvataḥ – on all sides; ananta-rūpam – unlimited form; na antam – no end; na madhyam – no middle; na punaḥ – nor again; tava – Your; ādim – beginning; paśyāmi – I see; viśva-īśvara – O Lord of the universe; viśva-rūpa – in the form of the universe.

aneka — med mange; bāhu — arme; udara — maver; vaktra — munde; netram — og øjne; paśyāmi — jeg ser; tvām — Dig; sarvataḥ — til alle sider; ananta-rūpam — i en uendelig form; na antam — ingen ende; na madhyam — ingen midte; na punaḥ — ej heller igen; tava — Din; ādim — begyndelse; paśyāmi — jeg ser; viśva-īśvara — O Herre over universet; viśva-rūpa — i form af universet.

Translation

Translation

宇宙の御主よ、宇宙普遍相よ、あなたの体には、多数の腕が、多数の腹が、多数の目と口がある。一切処に遍満して辺際なく、終りも中間も始めも見えない。

O Universets Herre, O universelle form, i Din krop kan jeg se mange, mange arme, maver, munde og øjne, der udbreder sig uden grænser i alle retninger. Jeg ser i Dig ingen ende, midte eller begyndelse.

Purport

Purport

クリシュナはバガヴァーンであり、無限なる御方である。したがって彼を通してあらゆるものが見えるのだ。

FORKLARING: Kṛṣṇa er Guddommens Højeste Personlighed og er uendelig. Derfor kunne alting ses gennem Ham.