Skip to main content

第42節

제42절

テキスト

원문

ドシャイレタイークラグナーナン
ヴァルナシャンカラカラーカイ
ウツァデャンテジャティダールマ
クラダルマスチャシャスヴァター
도샤이레따이 꿀라그나남 doṣair etaiḥ kula-ghnānāṁ
바르나-상까라-까라까이히 varṇa-saṅkara-kārakaiḥ
웃사댠떼 자띠-다르마하 utsādyante jāti-dharmāḥ
꿀라-다르마스짜 샤스바따하 kula-dharmāś ca śāśvatāḥ

Synonyms

동의어

doṣaiḥ — そのような罪によって; etaiḥ — これら全て; kula-ghnānām —家族の破壊者たちの; varṇa-sańkara —望ましからぬ子供たちによって; kārakaiḥ —原因となる; utsādyante — 荒廃する; jāti-dharmāḥ —社会における計画; kula-dharmāḥ —家族の伝統; ca — もまた; śāśvatāḥ —永遠の

도샤이히: 그러한 잘못으로, 에따이히: 이 모든, 꿀라-그나남: 가족을 파괴하는 자들의, 바르나-상까라: 원치 않는 자식들, 까라까이히: 원인이 되는, 웃사댠떼: 파멸하는, 자띠-다르마하: 공동체 사업, 꿀라-다르마하: 가족 전통, 짜: 또한, 샤스바따하: 영원한.

Translation

번역

家族の伝統を壊した者たちの悪行で望まぬ子孫はふえ、社会におけるすべての企画も、一家の福利を維持するための活動も惨めに踏み荒らされることでしょう。

가족 전통을 말살하고 원치 않는 자식이 생기게끔 하는 자들의 사악한 행위로 인해 모든 종류의 공동체 사업과 가족의 복지 행위가 큰 타격을 입게 됩니다.

Purport

주석

人間社会の四階級は、各家族の福利活動(職業その他)と結びついているもので、これはサナータナ・ダルマ、またはヴァルナーシュラマ・ダルマによって制度化されたものです。その目的は、人間を究極の救い、真実永遠の幸福に導くことです。ゆえに社会の無責任な指導者たちによって、サナータナ・ダルマの伝統が破壊されると、その社会は混乱してしまい、その結果、人々は生命の目的、ヴィシュヌを見失う。生きとしいけるものの究極の目的は、神を知り、神に帰することです。この真理をわきまえない指導者は、精神的な盲人で、盲目の指導者に従っていく人々は、必ず混迷の闇にさまようでしょう。

사나따나 다르마, 즉 바르나스라마 다르마라는 제도에 따른, 인간 사회의 네 계층을 위한 공동체 사업과 가족 복지 행위는 인류에게 궁극적 해방을 선사하기 위해 설계되었다. 그러므로 사회의 무책임한 지도자들에 의한 사나따나 다르마 전통의 파괴는 그 사회에 혼란을 초래하고 결과적으로 삶의 목표인 비쉬누를 잊게 한다. 그러한 지도자를 눈먼 자라고 하며 그런 지도자를 따르는 자들은 틀림없이 혼란에 빠지게 된다.