Skip to main content

第42節

TEXT 42

テキスト

Tekst

ドシャイレタイークラグナーナン
ヴァルナシャンカラカラーカイ
ウツァデャンテジャティダールマ
クラダルマスチャシャスヴァター
doṣair etaiḥ kula-ghnānāṁ
varṇa-saṅkara-kārakaiḥ
utsādyante jāti-dharmāḥ
kula-dharmāś ca śāśvatāḥ

Synonyms

Synonyms

doṣaiḥ — そのような罪によって; etaiḥ — これら全て; kula-ghnānām —家族の破壊者たちの; varṇa-sańkara —望ましからぬ子供たちによって; kārakaiḥ —原因となる; utsādyante — 荒廃する; jāti-dharmāḥ —社会における計画; kula-dharmāḥ —家族の伝統; ca — もまた; śāśvatāḥ —永遠の

doṣaiḥ — ved sådanne fejl; etaiḥ — ved alle disse; kula-ghnānām — af dem, der ødelægger familien; varṇa-saṅkara — til uønskede børn; kārakaiḥ — som er ophav; utsādyante — tilintetgøres; jāti-dharmāḥ — samfundsprojekter; kula-dharmāḥ — familietraditioner; ca — også; śāśvatāḥ — evige.

Translation

Translation

家族の伝統を壊した者たちの悪行で望まぬ子孫はふえ、社会におけるすべての企画も、一家の福利を維持するための活動も惨めに踏み荒らされることでしょう。

Igennem de onde gerninger, der begås af dem, der ødelægger familietraditionen og derved giver ophav til uønskede børn, tilintetgøres alle former for samfundsprojekter og aktiviteter til gavn for familien.

Purport

Purport

人間社会の四階級は、各家族の福利活動(職業その他)と結びついているもので、これはサナータナ・ダルマ、またはヴァルナーシュラマ・ダルマによって制度化されたものです。その目的は、人間を究極の救い、真実永遠の幸福に導くことです。ゆえに社会の無責任な指導者たちによって、サナータナ・ダルマの伝統が破壊されると、その社会は混乱してしまい、その結果、人々は生命の目的、ヴィシュヌを見失う。生きとしいけるものの究極の目的は、神を知り、神に帰することです。この真理をわきまえない指導者は、精神的な盲人で、盲目の指導者に従っていく人々は、必ず混迷の闇にさまようでしょう。

FORKLARING: Samfundsprojekter inden for menneskesamfundets fire ordener i kombination med familiebaserede velfærdsaktiviteter, som de bliver foreskrevet inden for sanātana-dharma- eller varṇāśrama- dharma-institutionen, er udtænkt for at sætte mennesker i stand til at opnå endelig befrielse. Når uansvarlige samfundsledere bryder med sanātana-dharma-traditionen, opstår der derfor uorden i samfundet, og som følge deraf glemmer folk livets mål, Viṣṇu. Sådanne ledere er blinde, og de, der følger dem, kan være sikre på at blive ledt i kaos.