Skip to main content

第42節

ТЕКСТ 42

テキスト

Текст

ドシャイレタイークラグナーナン
ヴァルナシャンカラカラーカイ
ウツァデャンテジャティダールマ
クラダルマスチャシャスヴァター
дош̣аир етаих̣ кула-гхна̄на̄м
варн̣а-санкара-ка̄ракаих̣
утса̄дянте джа̄ти-дхарма̄х̣
кула-дхарма̄ш ча ша̄швата̄х̣

Synonyms

Дума по дума

doṣaiḥ — そのような罪によって; etaiḥ — これら全て; kula-ghnānām —家族の破壊者たちの; varṇa-sańkara —望ましからぬ子供たちによって; kārakaiḥ —原因となる; utsādyante — 荒廃する; jāti-dharmāḥ —社会における計画; kula-dharmāḥ —家族の伝統; ca — もまた; śāśvatāḥ —永遠の

дош̣аих̣ – от такива грехове; етаих̣ – всички тези; кула-гхна̄на̄м – от рушители на семейството; варн̣а-санкара – на нежелани деца; ка̄ракаих̣ – които са причина; утса̄дянте – са опропастени; джа̄ти-дхарма̄х̣ – обществени планове; кула-дхарма̄х̣ – семейни традиции; ча – също; ша̄швата̄х̣ – вечно.

Translation

Превод

家族の伝統を壊した者たちの悪行で望まぬ子孫はふえ、社会におけるすべての企画も、一家の福利を維持するための活動も惨めに踏み荒らされることでしょう。

С прегрешенията на тези, които рушат семейните традиции и увеличават нежеланото потомство, се унищожават всякакви обществени проекти и дейности за благополучие в семейството.

Purport

Коментар

人間社会の四階級は、各家族の福利活動(職業その他)と結びついているもので、これはサナータナ・ダルマ、またはヴァルナーシュラマ・ダルマによって制度化されたものです。その目的は、人間を究極の救い、真実永遠の幸福に導くことです。ゆえに社会の無責任な指導者たちによって、サナータナ・ダルマの伝統が破壊されると、その社会は混乱してしまい、その結果、人々は生命の目的、ヴィシュヌを見失う。生きとしいけるものの究極の目的は、神を知り、神に帰することです。この真理をわきまえない指導者は、精神的な盲人で、盲目の指導者に従っていく人々は、必ず混迷の闇にさまようでしょう。

ПОЯСНЕНИЕ: Социалната и благотворителната дейност на четирите съсловия, извършвана от всяко семейство в обществото на сана̄тана дхарма (варн̣а̄шрама дхарма), е предназначена да подпомага човека по пътя към крайното му спасение. Следователно рушенето на сана̄тана дхарма традициите от страна на безотговорни обществени водачи причинява хаос в обществото и в резултат хората забравят целта на живота – Виш̣н̣у. Такива лидери са слепци, а тези, които ги следват, са обречени на хаос и безредие.