Skip to main content

Előszó

Передмова

A Bhagavad-gītā úgy, ahogy van-t eredetileg olyan formában írtam meg, ahogyan azt most látják. Sajnos azonban az első kiadás alkalmával az eredeti kéziratot kevesebb mint négyszáz oldalasra kellett rövidítenünk. Nem voltak illusztrációk hozzá, és a legtöbb eredeti verset nem követték magyarázatok. Valamennyi könyvem – a Śrīmad-Bhāgavatam, a Śrī Īśopaniṣad stb. – hasonló rendszer szerint épül fel: először az eredeti verset olvashatják, azután annak latin betűs átírását, szavankénti fordítását, majd a vers teljes fordítását és a magyarázatokat. Mindez rendkívül hitelessé és tudományossá teszi a könyvet és magától értetődővé a jelentést, ezért nem örültem neki, amikor le kellett rövidítenem az eredeti kéziratot. Később azonban, amikor a Bhagavad-gītā iránti érdeklődés jelentősen megnövekedett, számos tudós és gyakorló hívő arra kért, hogy eredeti formájában tegyem közzé fordításomat. Jelenlegi próbálkozásunk célja az, hogy a tudás e nagy könyvének eredeti kéziratát a teljes paramparā-magyarázattal adjuk közzé, hogy a Kṛṣṇa-tudat mozgalmát még szilárdabb alapokra helyezzük, s elősegítsük fejlődését.

Спочатку я написав Бгаґавад-ґı̄ту як вона є в тому вигляді, в якому ви бачите її зараз. Коли книгу було вперше надруковано, ориґінал, на жаль, було скорочено на чотириста сторінок, і видання не включало в себе ілюстрацій і пояснень до більшості санскритських текстів Ш́рı̄мад Бгаґавад-ґı̄ти. У всіх інших моїх книгах — Ш́рı̄мад-Бга̄ґаватам, Ш́рı̄ Īш́опанішаді тощо — я спочатку наводжу санскритський вірш, потім англійську транслітерацію цього віршу, послівний переклад, літературний переклад і, нарешті, коментарі. Такий спосіб дозволяє зберегти автентичність і науковість твору і робить його смисл очевидним, тому мене не дуже радувала необхідність скорочувати рукопис. Але згодом, коли попит на Бгаґавад-ґı̄ту як вона є значно зріс, різні фахівці, а також багато хто з моїх учнів попросили мене подати книгу в її первісному вигляді. Отже, тут ми пропонуємо читачеві ориґінал цієї великої книги знання з повними коментарями, що подають ведичну мудрість такою, якою вона передавалась ланками ланцюга учнівської послідовності. Це робиться з метою надати рухові свідомості Кр̣шн̣и ще більшого розмаху й глибини.

A mi Kṛṣṇa-tudatú mozgalmunk valódi, történelmileg hiteles, természetes és transzcendentális, mert az igazi Bhagavad-gītān alapszik. Lassanként a legnépszerűbb mozgalommá válik a világon, különösen a fiatalok körében, de az idősebb generáció is egyre nagyobb érdeklődéssel fordul felé. Koros úriemberek kezdenek el érdeklődni iránta, olyannyira, hogy tanítványaim apái és nagyapái nagyszerű közösségünk, a Kṛṣṇa-tudat Nemzetközi Szervezete támogató tagjai lesznek, így lelkesítve bennünket. Los Angelesben számtalan szülő felkeresett már, hogy kifejezze háláját amiatt, hogy szerte a világon irányítom a Kṛṣṇa-tudatos mozgalmat. Voltak, akik azt mondták, hogy az amerikaiak nagyon szerencsések, amiért hazájukban kezdtem el a prédikálást. A mozgalom alapító atyja azonban valójában az Úr Kṛṣṇa, hiszen a Kṛṣṇa-tudat eredete igen ősi időkre nyúlik vissza, s az emberi társadalomba a tanítványi láncolaton keresztül száll alá. Mindezért az elismerés azonban nem az én személyemnek, hanem örök lelki tanítómesteremnek, Ő Isteni Kegyelmének, Oṁ Viṣṇupāda Paramahaṁsa Parivrājakācārya 108 Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja Prabhupādának jár.

Наш рух свідомості Кр̣шн̣и має природний і духовний характер завдяки тому, що його засновано на вченні Бгаґавад-ґı̄ти, якою вона є. Поступово наш рух стає найпопулярнішим рухом у всьому сві ті — надто серед молоді, проте й у людей старшого віку цікавість до нього зростає дедалі більше, настільки, що батьки моїх учнів заохочують нас тим, що стають довічними членами нашого чудового Товариства, Міжнародного товариства свідомості Крішни. У Лос-Анжелесі багато з них приходили побачитися зі мною й висловити свою вдячність за те, що я поширюю цей рух по всьому світі, і деякі казали, що американцям дуже поталанило через те, що я розпочав рух свідомості Кр̣шн̣и саме в Америці. Але справжній засновник цього руху — Сам Господь Кр̣шн̣а, тому що рух цей було розпочато дуже й дуже давно, і передавався він людям ланками учнівської послідовності. Якщо мені й приписують деякі заслуги в його заснуванні, то насправді вони належать моєму вічному духовному вчителеві, Його Божественній Милості Ом̇ Вішн̣упа̄ду Парамахам̇сі Парівра̄джака̄ча̄рйі 108 Ш́рı̄ Ш́рı̄мад Бгактісіддга̄нта Сарасватı̄ Ґосва̄мı̄ Маха̄ра̄джі Прабгупа̄ді.

Az én érdemem mindebben csupán annyi, hogy eredetiben, torzítás nélkül igyekeztem bemutatni a Bhagavad-gītāt. A Bhagavad-gītā úgy, ahogy van megjelenése előtt szinte minden angol kiadás valakinek a személyes érdekeit szolgálta. A mi célunk A Bhagavad-gītā úgy, ahogy van bemutatása során az, hogy Kṛṣṇa, az Istenség Legfelsőbb Személyisége misszióját ismertessük. Feladatunk tehát Kṛṣṇa akaratának, s nem valamiféle világi spekuláló – politikus, filozófus vagy tudós – véleményének az ismertetése, akik nagy tudásuk ellenére oly keveset tudnak Kṛṣṇáról. Amikor Kṛṣṇa kijelenti, hogy man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru, mi – ezekkel az állítólagos tudósokkal ellentétben – nem azt mondjuk, hogy Kṛṣṇa különbözik a Benne lévő lélektől. Kṛṣṇa abszolút, ezért neve, formája, tulajdonságai, kedvtelései stb. között nincs különbség. Abszolút helyzetét azok, akik nem Kṛṣṇa bhaktái, s nem tartoznak a paramparāhoz (a tanítványi láncolathoz), nehezen érthetik meg. Az úgynevezett tudósok, politikusok, filozófusok és svāmīk nem rendelkeznek tökéletes tudással Kṛṣṇáról, s megpróbálják száműzni vagy megölni Őt, amikor magyarázatot írnak a Bhagavad-gītāhoz. A Bhagavad-gītā efféle nem hiteles magyarázatait māyāvāda-bhāṣyának nevezik. Az Úr Caitanya óvott bennünket az ilyen emberektől, akik nem követik a hiteles forrásokat. Félreérthetetlenül kijelentette: legyen az bárki, ha a māyāvādī filozófia alapján próbálja megérteni a Bhagavad-gītāt, nagy hibát követ el. A Bhagavad-gītā félrevezetett tanulmányozója minden bizonnyal eltéved a lelki parancsok ösvényén, s így nem fog tudni hazatérni, vissza Istenhez.

Якщо ж тут і є моя особиста заслуга, то вона полягає лише в тому, що я спробував подати Бгаґавад-ґı̄ту такою, якою вона є, без будь-яких змін. Досі практично всі видання Бгаґавад-ґı̄ти було написано на задоволення чиїхось шанолюбних прагнень, однак ми намагаємось подати місію Верховного Бога-Особи, Кр̣шн̣и. Наша задача — відобразити волю Кр̣шн̣и, а не якогось світського політика, філософа чи вченого, який має надто мало знань про Кр̣шн̣у, незважаючи на свою обізнаність в інших речах. Коли Кр̣шн̣а каже: ман-мана̄ бгава мад-бгакто мад-йа̄джı̄ ма̄м̇ намаскуру..., ми, на відміну од так званих «учених», не твердимо, що Кр̣шн̣а і Його внутрішній дух відмінні. Кр̣шн̣а абсолютний і нема різниці між ім’ям Кр̣шн̣и, формою Кр̣шн̣и, Його іграми тощо. Абсолютне становище Кр̣шн̣и важко усвідомити тому, хто не є Його відданим, і хто не належить до системи парампари (учнівської послідовності). Здебільшого так звані «вчені», політики, філософи та сва̄мı̄, не маючи досконалого знання про Кр̣шн̣у і роблячи спроби писати коментарі до Бгаґавад-ґı̄ти, намагаються вилучити Кр̣шн̣у, вбити Його. Такі неавторитетні коментарі відомі як ма̄йа̄ва̄дабга̄шйа і Господь Чаітанйа радив нам остерігатись їх несумлінних укладачів. Він ясно сказав, що кожен, хто намагається зрозуміти Бгаґавад-ґı̄ту з погляду ма̄йа̄ва̄дı̄, припускається серйозної помилки. Внаслідок такої грубої помилки введений в оману дослідник Бгаґавад-ґı̄ти неодмінно загубить стежку духовного провідництва і не зможе повернутися додому, назад до Бога.

Az egyetlen szándékunk A Bhagavad-gītā úgy, ahogy van kiadásával az, hogy a feltételekhez kötött, tanulni vágyó embert ugyanazon cél felé tereljük, mint amiért Kṛṣṇa száll alá e bolygóra Brahmā minden napjában, azaz minden 8 600 000 000 évben egyszer. Erről a célról maga a Bhagavad-gītā beszél, amit úgy kell elfogadnunk, ahogyan van, másképp semmi értelme azzal próbálkoznunk, hogy megértsük a Bhagavad-gītāt és elbeszélőjét, az Úr Kṛṣṇát. Az Úr Kṛṣṇa a Bhagavad-gītāt először a napistennek mondta el sok millió évvel ezelőtt. Kṛṣṇában, a hiteles forrásban bízva kell elfogadnunk ezt a tényt, s így kell megértenünk a Bhagavad-gītā történelmi jelentőségét, anélkül hogy félremagyaráznánk azt. Ha valaki Kṛṣṇa akaratát figyelmen kívül hagyva értelmezi a Bhagavad-gītāt, a legnagyobb sértést követi el. Hogy ezt elkerüljük, az Urat az Istenség Legfelsőbb Személyiségének kell elfogadnunk, ahogyan azt Arjuna, az Úr Kṛṣṇa első tanítványa tette. A Bhagavad-gītāt ilyen szellemben való olvasása valóban hiteles, és segít az emberi társadalomnak abban, hogy beteljesítse emberi küldetését.

Наше єдине бажання — подати Бгаґавад-ґı̄ту такою, якою вона є, і направити обумовлені душі до мети, заради якої Кр̣шн̣а спускається на цю планету раз у день Брахми, тобто кожні 8 600 000 000 років. Цю мету сформульовано у Бгаґавад-ґı̄ті, і нам треба прийняти її такою, як вона є, в іншому випадку нема рації намагатися зрозуміти Бгаґавад-ґı̄ту та її оповідача, Господа Кр̣шн̣у. Спочатку Господь Кр̣шн̣а сповістив Бгаґавад-ґı̄ту богові Сонця сотні мільйонів років тому. Нам треба прийняти цей факт і таким чином усвідомити історичне значення Бгаґавад-ґı̄ти без оманного тлумачення її, цілковито покладаючись на авторитет Кр̣шн̣и. Тлумачити Бгаґавад-ґı̄ту, не посилаючись при цьому на волю Кр̣шн̣и — велика образа, і, щоб уникнути такої помилки, треба визнати Господа за Верховного Бога-Особу, саме так, як Його безпосередньо усвідомив Арджуна, перший учень Кр̣шн̣и. Таке розуміння Бгаґавад-ґı̄ти визнають авторитети, і воно принесе благо всім людям і по-справжньому сприятиме здійсненню призначення людського життя.

A Kṛṣṇa-tudat mozgalma nélkülözhetetlen az emberi társadalomban, mert az élet legteljesebb tökéletességét teszi elérhetővé. Hogy ez miként történik, arról a Bhagavad-gītā részletes magyarázattal szolgál. Az örökké vitázó materialisták sajnos saját démonikus céljaikra használták fel a Bhagavad-gītāt, hogy félrevezessék az embereket az élet legegyszerűbb elveit illetően. Mindenkinek tudnia kell, hogy Isten, Kṛṣṇa milyen hatalmas, és ismernie kell az élőlények valódi helyzetét. Mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy az élőlény örökké szolga, s ha nem Kṛṣṇát, akkor az illúziót szolgálja az anyagi természet három kötőerejének különböző megnyilvánulásaiban, állandó vándorlásra ítéltetve a születés és halál körforgásában. Még a magukat felszabadultnak tekintő māyāvādī spekulálókra is ez a sors vár. Hatalmas tudomány ez, melyről minden élőlénynek saját érdekében hallania kell.

Рух свідомості Кр̣шн̣и необхідний для людського суспільства, бо він пропонує вищу досконалість життя. Яким чином — це вичерпно пояснено в Бгаґавад-ґı̄ті. На жаль, світські сперечальники використовують Бгаґавад-ґı̄ту з метою реалізувати свої демонічні нахили і збити людей з вірного розуміння простих життєвих засад. Кожен повинен знати про велич Господа Кр̣шн̣и та про істинне становище живих істот. Кожен повинен знати, що жива істота вічно залишається слугою, і, якщо вона не служить Кр̣шн̣і, — вона служитиме ілюзії, підпорядкована різним поєднанням трьох ґун̣ матеріальної природи, вічно блукаючи колом народження й смерті. Навіть нібито «звільнені» споглядальники-ма̄йа̄ва̄дı̄ змушені підлягати цим законам. Знання, що його містить Бгаґавад-ґı̄та̄, є великою наукою і кожна жива істота повинна для власної ж користі оволодіти ним.

Az embereket – különösen ebben a Kali-korban – Kṛṣṇa külső energiája bűvöli el, s azt gondolják, hogy az anyagi kényelem fokozásával mindenki boldog lehet. Nem tudják, hogy a külső, anyagi természet rendkívül erős, hiszen szigorú törvényei mindenkit erősen megkötöznek. Az élőlény az Úr boldog szerves része, így természetes feladata az, hogy közvetlen szolgálatot végezzen Neki. Az illúzió hatására az ember úgy akar boldog lenni, hogy a legkülönfélébb módokon saját érzékkielégítésére törekszik. Ez azonban sohasem teheti boldoggá. Saját anyagi érzékeinek kielégítése helyett az Úr érzékeit kell elégedetté tennie. Ez az élet legmagasabb rendű tökéletessége. Az Úr erre vágyik, s ezt kéri tőlünk. Meg kell értenünk, hogy ez a Bhagavad-gītā központi gondolata. Ezt a legfőbb mondanivalót tanítja a mi Kṛṣṇa-tudatos mozgalmunk is az egész világnak. Aki valóban lelki áldáshoz szeretne jutni e könyv tanulmányozásával, annak ahhoz, hogy az Úr közvetlen irányításával a gyakorlatban is megértse a Bhagavad-gītāt, a Kṛṣṇa-tudat mozgalmától kell segítséget kérnie, mert mi nem szennyezzük be a Bhagavad-gītā témáját. Reméljük, mindenkinek nagy hasznára válik majd az általunk közreadott A Bhagavad-gītā úgy, ahogy van tanulmányozása, s ha csak egyvalaki is az Úr tiszta bhaktájává válik, próbálkozásunkat már sikeresnek könyvelhetjük el.

Люди, особливо в Калі-йуґу, здебільшого захоплені зовнішньою енерґією Кр̣шн̣и і помилково вважають, що вдосконалення матеріальних вигод зробить їх щасливими. Вони не відають, якою сильною є матеріальна, або зовнішня, енерґія, яка обплутує їх невблаганними законами матеріальної природи. Жива істота є щаслива невід’ємна частка Господня, і її природна функція — безпосередньо служити Йому. Людина, зачарована ілюзією, намагається стати щасливою шляхом різноманітного служіння своїм почуттям, але така діяльність ніколи не принесе щастя. Замість служити своїм власним чуттям, їй слід задовольняти почуття Господа. Це — вища досконалість життя. Цього бажає Господь і цього вимагає. Треба усвідомити цю провідну думку Бгаґавад-ґı̄ти. Наш рух свідомості Кр̣шн̣и намагається донести її основне положення до людей усього світу й через те, що ми не забруднюємо змісту Бгаґавад-ґı̄ти, якою вона є, кожному, хто серйозно бажає отримати користь від вивчення Бгаґавад-ґı̄ти, слід вдатись по допомогу до руху свідомості Кр̣шн̣и для дійового усвідомлення Бгаґавад-ґı̄ти під безпосереднім керівництвом Господа. Отже, ми сподіваємось, що вивчення Бгаґавад-ґı̄ти як вона є принесе людям найбільше благо, і якщо навіть одна людина стане істинно відданим слугою Господа, ми вважатимем нашу спробу успішною.

A. C. Bhaktivedanta Swami
Sydney, Ausztrália
1971. május 12.

А.Ч. Бгактіведанта Свамі
12 травня 1971 р.,
Сідней, Австралія