Skip to main content

Előszó

Prefácio

A Bhagavad-gītā úgy, ahogy van-t eredetileg olyan formában írtam meg, ahogyan azt most látják. Sajnos azonban az első kiadás alkalmával az eredeti kéziratot kevesebb mint négyszáz oldalasra kellett rövidítenünk. Nem voltak illusztrációk hozzá, és a legtöbb eredeti verset nem követték magyarázatok. Valamennyi könyvem – a Śrīmad-Bhāgavatam, a Śrī Īśopaniṣad stb. – hasonló rendszer szerint épül fel: először az eredeti verset olvashatják, azután annak latin betűs átírását, szavankénti fordítását, majd a vers teljes fordítását és a magyarázatokat. Mindez rendkívül hitelessé és tudományossá teszi a könyvet és magától értetődővé a jelentést, ezért nem örültem neki, amikor le kellett rövidítenem az eredeti kéziratot. Később azonban, amikor a Bhagavad-gītā iránti érdeklődés jelentősen megnövekedett, számos tudós és gyakorló hívő arra kért, hogy eredeti formájában tegyem közzé fordításomat. Jelenlegi próbálkozásunk célja az, hogy a tudás e nagy könyvének eredeti kéziratát a teljes paramparā-magyarázattal adjuk közzé, hogy a Kṛṣṇa-tudat mozgalmát még szilárdabb alapokra helyezzük, s elősegítsük fejlődését.

Originalmente, escrevi o Bhagavad-gītā Como Ele É na forma em que está sendo apresentado agora. Quando este livro foi publicado pela primeira vez, o manuscrito original foi, infelizmente, reduzido a menos de quatrocentas páginas, sem ilustrações nem explicações para a maioria dos versos originais do Śrīmad Bhagavad-gītā. Em todos os meus outros livros — Śrīmad-Bhāgavatam, Śrī Īśopaniṣad, etc. —, é seguido o sistema no qual apresento o verso original, sua transliteração latina, os equivalentes de cada palavra em sânscrito e inglês, traduções e significados. Isso torna o livro muito autêntico e erudito e deixa o sentido aflorar naturalmente. Não fiquei muito feliz, portanto, quando tive de reduzir ao mínimo o meu manuscrito original. Depois, porém, quando houve considerável interesse pelo Bhagavad-gītā Como Ele É, muitos eruditos e devotos pediram-me que apresentasse o livro em sua forma original. Portanto, através desta edição estamos tentando oferecer o manuscrito original deste grande livro de conhecimento, contendo a explicação completa apresentada pelo paramparā, de modo a estabelecer mais sólida e progressivamente o movimento da consciência de Kṛṣṇa.

A mi Kṛṣṇa-tudatú mozgalmunk valódi, történelmileg hiteles, természetes és transzcendentális, mert az igazi Bhagavad-gītān alapszik. Lassanként a legnépszerűbb mozgalommá válik a világon, különösen a fiatalok körében, de az idősebb generáció is egyre nagyobb érdeklődéssel fordul felé. Koros úriemberek kezdenek el érdeklődni iránta, olyannyira, hogy tanítványaim apái és nagyapái nagyszerű közösségünk, a Kṛṣṇa-tudat Nemzetközi Szervezete támogató tagjai lesznek, így lelkesítve bennünket. Los Angelesben számtalan szülő felkeresett már, hogy kifejezze háláját amiatt, hogy szerte a világon irányítom a Kṛṣṇa-tudatos mozgalmat. Voltak, akik azt mondták, hogy az amerikaiak nagyon szerencsések, amiért hazájukban kezdtem el a prédikálást. A mozgalom alapító atyja azonban valójában az Úr Kṛṣṇa, hiszen a Kṛṣṇa-tudat eredete igen ősi időkre nyúlik vissza, s az emberi társadalomba a tanítványi láncolaton keresztül száll alá. Mindezért az elismerés azonban nem az én személyemnek, hanem örök lelki tanítómesteremnek, Ő Isteni Kegyelmének, Oṁ Viṣṇupāda Paramahaṁsa Parivrājakācārya 108 Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja Prabhupādának jár.

Por ser baseado no Bhagavad-gītā Como Ele É, nosso movimento da consciência de Kṛṣṇa é genuíno, historicamente autorizado, natural e transcendental. Pouco a pouco, ele está se tornando o movimento mais popular do mundo inteiro, em especial entre a geração mais jovem. Também para a geração mais velha, está se tornando cada vez mais interessante. Pessoas mais idosas estão se interessando mais, tanto que os pais e avós de meus discípulos estão nos encorajando, tornando-se membros vitalícios de nossa grande sociedade, a Sociedade Internacional da Consciência de Krishna. Em Los Angeles, muitos pais e mães vinham ver-me para expressar seus sentimentos de gratidão por eu liderar o movimento da consciência de Kṛṣṇa em todo o mundo. Alguns deles disseram que os americanos eram muito afortunados por eu ter iniciado nos Estados Unidos o movimento da consciência de Kṛṣṇa. Mas na verdade o pai original deste movimento é o próprio Kṛṣṇa, pois ele começou há muitíssimo tempo, mas está chegando até a sociedade humana pela sucessão discipular. Se tenho algum mérito nisto, não o adquiri pessoalmente, mas graças a meu mestre espiritual eterno, Sua Divina Graça Oṁ Viṣṇupāda Paramahaṁsa Parivrājakācārya Aṣṭottara-śata Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja Prabhupāda.

Az én érdemem mindebben csupán annyi, hogy eredetiben, torzítás nélkül igyekeztem bemutatni a Bhagavad-gītāt. A Bhagavad-gītā úgy, ahogy van megjelenése előtt szinte minden angol kiadás valakinek a személyes érdekeit szolgálta. A mi célunk A Bhagavad-gītā úgy, ahogy van bemutatása során az, hogy Kṛṣṇa, az Istenség Legfelsőbb Személyisége misszióját ismertessük. Feladatunk tehát Kṛṣṇa akaratának, s nem valamiféle világi spekuláló – politikus, filozófus vagy tudós – véleményének az ismertetése, akik nagy tudásuk ellenére oly keveset tudnak Kṛṣṇáról. Amikor Kṛṣṇa kijelenti, hogy man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru, mi – ezekkel az állítólagos tudósokkal ellentétben – nem azt mondjuk, hogy Kṛṣṇa különbözik a Benne lévő lélektől. Kṛṣṇa abszolút, ezért neve, formája, tulajdonságai, kedvtelései stb. között nincs különbség. Abszolút helyzetét azok, akik nem Kṛṣṇa bhaktái, s nem tartoznak a paramparāhoz (a tanítványi láncolathoz), nehezen érthetik meg. Az úgynevezett tudósok, politikusok, filozófusok és svāmīk nem rendelkeznek tökéletes tudással Kṛṣṇáról, s megpróbálják száműzni vagy megölni Őt, amikor magyarázatot írnak a Bhagavad-gītāhoz. A Bhagavad-gītā efféle nem hiteles magyarázatait māyāvāda-bhāṣyának nevezik. Az Úr Caitanya óvott bennünket az ilyen emberektől, akik nem követik a hiteles forrásokat. Félreérthetetlenül kijelentette: legyen az bárki, ha a māyāvādī filozófia alapján próbálja megérteni a Bhagavad-gītāt, nagy hibát követ el. A Bhagavad-gītā félrevezetett tanulmányozója minden bizonnyal eltéved a lelki parancsok ösvényén, s így nem fog tudni hazatérni, vissza Istenhez.

Se tenho algum crédito pessoal neste assunto, é somente porque tentei apresentar o Bhagavad-gītā como ele é, sem nenhuma adulteração. Antes de eu apresentar o Bhagavad-gītā Como Ele É, quase todas as edições do Bhagavad-gītā em inglês foram introduzidas para satisfazer a ambição pessoal de alguém. Mas nossa intenção, ao apresentarmos o Bhagavad-gītā Como Ele É, é apresentar a missão da Suprema Personalidade de Deus, Kṛṣṇa. Aceitamos como tarefa nossa apresentar a vontade de Kṛṣṇa, não a de qualquer especulador mundano, tal como o político, o filósofo ou o cientista, pois, embora tenham tanto conhecimento, eles têm pouquíssimo conhecimento acerca de Kṛṣṇa. Quando Kṛṣṇa diz que man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru, etc., nós, ao contrário dos pretensos eruditos, não dizemos que Kṛṣṇa e Seu espírito interior são diferentes. Kṛṣṇa é absoluto, e não há diferença entre o nome de Kṛṣṇa, a forma de Kṛṣṇa, as qualidades de Kṛṣṇa, os passatempos de Kṛṣṇa, etc. Esta posição absoluta de Kṛṣṇa é difícil de ser entendida por alguém que, não sendo devoto de Kṛṣṇa, não está incluído no sistema de paramparā (sucessão discipular). Em geral, os supostos eruditos, políticos, filósofos e svāmīs, que não têm perfeito conhecimento acerca de Kṛṣṇa, tentam banir ou eliminar Kṛṣṇa quando escrevem comentários sobre o Bhagavad-gītā. Tais comentários desautorizados sobre o Bhagavad-gītā são conhecidos como Māyāvāda-bhāṣya, e o Senhor Caitanya nos adverte desses homens espúrios. O Senhor Caitanya diz claramente que alguém que tentar entender o Bhagavad-gītā do ponto de vista māyāvādī cometerá um grande erro. Por causa desse erro, o desencaminhado estudante do Bhagavad-gītā decerto se confundirá no processo da orientação espiritual e não conseguirá voltar ao lar, voltar ao Supremo.

Az egyetlen szándékunk A Bhagavad-gītā úgy, ahogy van kiadásával az, hogy a feltételekhez kötött, tanulni vágyó embert ugyanazon cél felé tereljük, mint amiért Kṛṣṇa száll alá e bolygóra Brahmā minden napjában, azaz minden 8 600 000 000 évben egyszer. Erről a célról maga a Bhagavad-gītā beszél, amit úgy kell elfogadnunk, ahogyan van, másképp semmi értelme azzal próbálkoznunk, hogy megértsük a Bhagavad-gītāt és elbeszélőjét, az Úr Kṛṣṇát. Az Úr Kṛṣṇa a Bhagavad-gītāt először a napistennek mondta el sok millió évvel ezelőtt. Kṛṣṇában, a hiteles forrásban bízva kell elfogadnunk ezt a tényt, s így kell megértenünk a Bhagavad-gītā történelmi jelentőségét, anélkül hogy félremagyaráznánk azt. Ha valaki Kṛṣṇa akaratát figyelmen kívül hagyva értelmezi a Bhagavad-gītāt, a legnagyobb sértést követi el. Hogy ezt elkerüljük, az Urat az Istenség Legfelsőbb Személyiségének kell elfogadnunk, ahogyan azt Arjuna, az Úr Kṛṣṇa első tanítványa tette. A Bhagavad-gītāt ilyen szellemben való olvasása valóban hiteles, és segít az emberi társadalomnak abban, hogy beteljesítse emberi küldetését.

Nosso único propósito é apresentar este Bhagavad-gītā Como Ele É para que o estudante condicionado possa participar do mesmo propósito pelo qual Kṛṣṇa desce a este planeta uma vez a cada dia de Brahmā, ou a cada oito bilhões e seiscentos milhões de anos. Este propósito está declarado no Bhagavad-gītā, e temos de aceitá-lo como ele é; caso contrário, não adianta tentar entender o Bhagavad-gītā e seu orador, o Senhor Kṛṣṇa. O Senhor Kṛṣṇa primeiro falou o Bhagavad-gītā ao deus do Sol há centenas de milhões de anos. Temos de aceitar este fato e assim entendermos, baseados na autoridade de Kṛṣṇa, a importância histórica do Bhagavad-gītā, sem deturpações. É grande ofensa interpretar o Bhagavad-gītā sem fazer referência alguma à vontade de Kṛṣṇa. Para nos salvarmos desta ofensa, temos de compreender o Senhor como a Suprema Personalidade de Deus, como Ele foi diretamente compreendido por Arjuna, o primeiro discípulo do Senhor Kṛṣṇa. Tal maneira de compreender o Bhagavad-gītā é de fato autorizada e traz proveito para o bem-estar da sociedade humana, capacitando-a a cumprir a missão da vida.

A Kṛṣṇa-tudat mozgalma nélkülözhetetlen az emberi társadalomban, mert az élet legteljesebb tökéletességét teszi elérhetővé. Hogy ez miként történik, arról a Bhagavad-gītā részletes magyarázattal szolgál. Az örökké vitázó materialisták sajnos saját démonikus céljaikra használták fel a Bhagavad-gītāt, hogy félrevezessék az embereket az élet legegyszerűbb elveit illetően. Mindenkinek tudnia kell, hogy Isten, Kṛṣṇa milyen hatalmas, és ismernie kell az élőlények valódi helyzetét. Mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy az élőlény örökké szolga, s ha nem Kṛṣṇát, akkor az illúziót szolgálja az anyagi természet három kötőerejének különböző megnyilvánulásaiban, állandó vándorlásra ítéltetve a születés és halál körforgásában. Még a magukat felszabadultnak tekintő māyāvādī spekulálókra is ez a sors vár. Hatalmas tudomány ez, melyről minden élőlénynek saját érdekében hallania kell.

Na sociedade humana, o movimento da consciência de Kṛṣṇa é essencial, pois oferece a mais elevada perfeição da vida. O Bhagavad-gītā explica plenamente como isto acontece. Infelizmente, argumentadores mundanos se aproveitaram do Bhagavad-gītā para promover suas propensões demoníacas e desorientar as pessoas quanto à compreensão correta dos princípios simples da vida. Todos devem saber como Deus, ou Kṛṣṇa, é grande, e todos devem conhecer a verdadeira posição das entidades vivas. Todos devem saber que a entidade viva é serva eterna e que, se não servirmos a Kṛṣṇa, teremos de servir à ilusão imersos nas diferentes variedades dos três modos da natureza material e assim vagar perpetuamente dentro do ciclo de nascimentos e mortes; mesmo o especulador māyāvādī que se julga liberado deve submeter-se a este processo. Este conhecimento constitui uma grande ciência, e todo ser vivo deve procurar ouvi-lo para o seu próprio bem.

Az embereket – különösen ebben a Kali-korban – Kṛṣṇa külső energiája bűvöli el, s azt gondolják, hogy az anyagi kényelem fokozásával mindenki boldog lehet. Nem tudják, hogy a külső, anyagi természet rendkívül erős, hiszen szigorú törvényei mindenkit erősen megkötöznek. Az élőlény az Úr boldog szerves része, így természetes feladata az, hogy közvetlen szolgálatot végezzen Neki. Az illúzió hatására az ember úgy akar boldog lenni, hogy a legkülönfélébb módokon saját érzékkielégítésére törekszik. Ez azonban sohasem teheti boldoggá. Saját anyagi érzékeinek kielégítése helyett az Úr érzékeit kell elégedetté tennie. Ez az élet legmagasabb rendű tökéletessége. Az Úr erre vágyik, s ezt kéri tőlünk. Meg kell értenünk, hogy ez a Bhagavad-gītā központi gondolata. Ezt a legfőbb mondanivalót tanítja a mi Kṛṣṇa-tudatos mozgalmunk is az egész világnak. Aki valóban lelki áldáshoz szeretne jutni e könyv tanulmányozásával, annak ahhoz, hogy az Úr közvetlen irányításával a gyakorlatban is megértse a Bhagavad-gītāt, a Kṛṣṇa-tudat mozgalmától kell segítséget kérnie, mert mi nem szennyezzük be a Bhagavad-gītā témáját. Reméljük, mindenkinek nagy hasznára válik majd az általunk közreadott A Bhagavad-gītā úgy, ahogy van tanulmányozása, s ha csak egyvalaki is az Úr tiszta bhaktájává válik, próbálkozásunkat már sikeresnek könyvelhetjük el.

As pessoas em geral, especialmente nesta era de Kali, estão sob o encanto da energia externa de Kṛṣṇa, e pensam que, com a melhora dos confortos materiais, todos serão felizes. Elas não têm nenhum conhecimento de que a natureza material, ou natureza externa, é muito forte, pois todos estão firmemente atados às estritas leis da natureza material. Em sua posição feliz original, a entidade viva é parte integrante do Senhor, e portanto sua função natural é prestar serviço pessoal ao Senhor. Sob o encanto da ilusão, as diferentes formas de entidades vivas tentam ser felizes buscando satisfazer o gozo dos próprios sentidos, mas isto nunca as fará felizes. Em vez de satisfazer os próprios sentidos materiais, a pessoa deve procurar satisfazer os sentidos do Senhor. Esta é a perfeição máxima da vida. O Senhor quer e exige isto. Deve-se entender este ponto central do Bhagavad-gītā. Nosso movimento da consciência de Kṛṣṇa está ensinando ao mundo inteiro este ponto central, e porque não estamos poluindo o tema do Bhagavad-gītā Como Ele É, qualquer pessoa seriamente interessada em beneficiar-se do estudo do Bhagavad-gītā deve aceitar a ajuda oferecida pelo movimento da consciência de Kṛṣṇa, qualificando-se a obter entendimento prático acerca do Bhagavad-gītā sob a orientação direta do Senhor. Esperamos, portanto, que as pessoas tirem o maior proveito do estudo do Bhagavad-gītā Como Ele É, aqui apresentado por nós, e se mesmo uma só pessoa se tornar devoto puro do Senhor, consideraremos nossa tentativa um sucesso.

A. C. Bhaktivedanta Swami
Sydney, Ausztrália
1971. május 12.

A. C. Bhaktivedanta Swami
12 de maio de 1971
Sidney, Austrália