Skip to main content

Megjegyzés a második kiadáshoz

À propos de la deuxième édition

Azoknak az olvasóknak a kedvéért, akik a Bhagavad-gītā első kiadásával már megismerkedtek, szükségesnek láttuk, hogy néhány szót szóljunk a jelenlegi második kiadásról.

Il nous semble approprié d’éclairer le lecteur sur la nécessité de publier une deuxième édition de la Bhagavad-gīta telle qu’elle est, car plusieurs connaissaient bien déjà la première édition.

Noha a legtöbb szempontból a két kiadás azonos, a Bhaktivedanta Book Trust szerkesztői visszatértek archívumuk legrégebbi kézirataihoz, hogy a második kiadás még hűebb lehessen Śrīla Prabhupāda eredeti művéhez.

Bien que les deux éditions soient pratiquement semblables, les éditeurs du Bhaktivedanta Book Trust ont consulté les manuscrits de leurs archives afin de présenter une deuxième édition plus fidèle aux écrits originaux de Śrīla Prabhupāda.

Śrīla Prabhupāda 1967-ben fejezte be A Bhagavad-gītā úgy, ahogy van-t, két évvel azután, hogy Indiából Amerikába érkezett. A MacMillan Kiadó 1968-ban kiadta a könyv egy rövidített változatát, 1972-ben pedig megjelent az első teljes kiadás.

C’est en 1967, deux ans après son départ de l’Inde pour l’Amérique, que Śrīla Prabhupāda termina l’écriture de La Bhagavad-gītā telle qu’elle est. La maison Macmillan en publia d’abord une version abrégée en 1968, puis une première édition complète en 1972.

Az új amerikai tanítványoknak, akik segítettek Śrīla Prabhupādának a kézirat elkészítésében, számtalan akadállyal kellett megküzdeniük. Azok, akik magnószalagra rögzített diktálását lejegyezték, nehezen értették meg erős akcentusát, és a szanszkrit idézetek is idegenül hangzottak számukra. A szanszkrit nyelvi lektorok alig tudtak többet a nyelvről egy kezdőnél. Azok, akiknek az angol szöveg lektorálása volt a feladatuk, mindent megtettek, hogy a hiányos és néha csak a hangzás alapján megközelítőleg lejegyzett kéziratot feldolgozzák. Śrīla Prabhupāda művének kiadásáért tett erőfeszítésüket azonban mégis siker koronázta, s A Bhagavad-gītā úgy, ahogy van e kiadását a tudósok és hívők szerte a világon hiteles műnek fogadták el.

Les premiers disciples américains qui préparaient la publication des manuscrits de Śrīla Prabhupāda rencontrèrent plusieurs difficultés. Ceux qui transcrivaient ses commentaires, enregistrés à l’époque sur un dictaphone, avaient parfois du mal à comprendre son anglais, aux accents indiens, et les versets sanskrits qu’il citait abondamment leur étaient étrangers. De leur côté, les éditeurs du sanskrit firent de leur mieux pour décrypter un manuscrit truffé d’espaces blancs et d’approximations phonétiques. Et pourtant, leur entreprise fut un succès, et la Bhagavad-gītā telle qu’elle est fut reconnue comme la norme, autant pour les intellectuels que pour les dévots à travers le monde.

A második kiadásig eltelt tizenöt év alatt azonban Śrīla Prabhupāda tanítványai, akik könyvein dolgoztak, rengeteg tapasztalatot szereztek. Az angol nyelvi lektorok megismerték filozófiáját és kifejezésmódját, a szanszkrit lektorokból pedig időközben kiváló tudósok lettek. Ugyanazokat a szanszkritul írt magyarázatokat felhasználva, melyeket Śrīla Prabhupāda használt, amikor A Bhagavad-gītā úgy, ahogy van-t írta, már képesek voltak megbirkózni a bonyolult kézirat jelentette feladattal.

Pour la deuxième édition toutefois, les disciples de Śrīla Prabhupāda bénéficiaient d’une expérience de quinze années de travail sur les livres de leur maître spirituel. Les éditeurs anglais avaient bien assimilé son enseignement et son langage, et les éditeurs du sanskrit étaient maintenant des érudits accomplis. Ils pouvaient désormais se frayer un chemin dans les perplexités du manuscrit en consultant les commentaires sanskrits dont Śrīla Prabhupāda lui-même s’était inspiré pour écrire la Bhagavad-gītā telle qu’elle est.

Az eredmény egy még gazdagabb és hitelesebb mű lett. A szanszkrit–angol szavankénti fordítás szorosabban követi a Śrīla Prabhupāda többi könyvében megszokottakat, ezért sokkal tisztább és pontosabb. Egyes helyeken a fordításokat – noha eredetileg is helyesek voltak – átdolgozták, hogy még hűebbek legyenek az eredeti szanszkrithoz és Śrīla Prabhupāda eredeti diktálásához. A Bhaktivedanta-magyarázatokban számos részlet, amely az első kiadás során elkallódott, most visszakerült a helyére. A szanszkrit idézetek, amelyeknek forrása az első kiadásban ismeretlen volt, most a fejezetre és a versre való teljes utalással jelennek meg.

Le résultat est une œuvre plus riche et authentique. La traduction de chaque mot sanskrit correspond maintenant à la norme établie par Śrīla Prabhupāda dans ses autres livres, et leur confère ainsi clarté et justesse. Certaines traductions, bien que déjà acceptables, ont été revues afin de se rapprocher du texte sanskrit et des dictées initiales de Śrīla Prabhupāda. Plusieurs passages des teneurs et portées de Bhaktivedanta Swami avaient été mis de côté dans l’édition originale, mais ont maintenant retrouvé leur juste place dans le texte. Et les citations sanskrites dont la source était alors inconnue apparaissent maintenant accompagnés de leur référence complète.

A Kiadók

Les Éditeurs