Skip to main content

Ajánlás

Věnování

Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇának,
aki olyan szépen elmagyarázta a
vedānta filozófiát Govinda-bhāṣya
című művében

Věnováno
ŚRĪLOVI BALADEVOVI VIDYĀBHŪṢAṆOVI,
který napsal Govinda-bhāṣyu,
v níž překrásně vyložil
filozofii Vedānty