Skip to main content

33. VERS

TEXT 33

Szöveg

Tekst

kiṁ punar brāhmaṇāḥ puṇyā
bhaktā rājarṣayas tathā
anityam asukhaṁ lokam
imaṁ prāpya bhajasva mām
kiṁ punar brāhmaṇāḥ puṇyā
bhaktā rājarṣayas tathā
anityam asukhaṁ lokam
imaṁ prāpya bhajasva mām

Szó szerinti jelentés

Synoniemen

kim – mennyire; punaḥ – megint; brāhmaṇāḥbrāhmaṇák; puṇyāḥ – jámborak; bhaktāḥbhakták; rāja-ṛṣayaḥ – szent királyok; tathā – is; anityam – ideiglenes; asukham – gyötrelemmel teli; lokam – bolygót; imam – ezt; prāpya – elnyerve; bhajasva – végezz szerető szolgálatot; mām – Nekem.

kim — hoeveel; punaḥ — opnieuw; brāhmaṇāḥ — brāhmaṇa’s; puṇyāḥ — vrome; bhaktāḥ — toegewijden; rāja-ṛṣayaḥ — heilige koningen; tathā — ook; anityam — tijdelijk; asukham — vol ellende; lokam — planeet; imam — deze; prāpya — bereikend; bhajasva — verricht liefdevolle dienst; mām — voor Mij.

Fordítás

Vertaling

S mennyivel inkább igaz ez a jámbor brāhmaṇák, a bhakták és a szent királyok esetében! Ezért hát, miután ebbe az ideiglenes és nyomorúságos világba kerültél, szolgálj Engem szeretettel!

Hoeveel te meer dan de vrome brāhmaṇa’s, de toegewijden en de heilige koningen. Daarom moet je jezelf, nu je naar deze tijdelijke, ellendige wereld gekomen bent, aan liefdevolle dienst aan Mij wijden.

Magyarázat

Betekenisverklaring

Ebben az anyagi világban sokféle ember él, ám senki sem találja meg itt a boldogságot. Ezt mondja ki félreérthetetlenül ez a vers: anityam asukhaṁ lokam, ez a világ ideiglenes és szenvedésekkel teli, ezért egyetlen józan úriember sem találja lakhatónak. Az Istenség Legfelsőbb Személyisége kijelentette, hogy ez a világ átmeneti és gyötrelemmel teli. Néhány filozófus, különösen a māyāvādīk azt mondják, hogy ez a világ hamis, a Bhagavad-gītāból azonban megtudhatjuk, hogy a világ nem hamis, hanem ideiglenes. Az ideiglenes és a hamis nem ugyanazt jelenti. Ez a világ átmeneti, de létezik egy másik világ, amely örökkévaló. Ez a szenvedések helye, míg a másik örökkévaló és gyönyörteljes.

In de materiële wereld zijn er verscheidene categorieën van mensen, maar uiteindelijk maakt deze wereld niemand gelukkig. Hier wordt duidelijk gesteld: anityam asukhaṁ lokam — deze wereld is tijdelijk, vol van ellende en is onbewoonbaar voor iedere verstandige gentleman. De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods maakt duidelijk dat deze wereld tijdelijk en vol ellende is. Sommige filosofen, in het bijzonder de māyāvādī-filosofen, beweren dat deze wereld onecht is, maar uit de Bhagavad-gītā kunnen we leren dat de wereld niet onecht is — ze is tijdelijk. Er bestaat een verschil tussen tijdelijk en onecht. Deze wereld is tijdelijk, maar er bestaat een andere wereld die eeuwig is. Deze wereld is ellendig, maar die andere wereld is eeuwig en vol geluk.

Arjuna egy szent királyi családban született. Az Úr őt is felszólítja: „Kezdd el odaadó szolgálatodat, s minél előbb térj haza, vissza Istenhez!” Senkinek sem szabad ebben az ideiglenes, szenvedésekkel teli világban maradnia. Mindenkinek az Istenség Legfelsőbb Személyiségénél kell menedéket keresnie, hogy elérje az örök boldogságot. A Legfelsőbb Úr odaadó szolgálata az egyetlen módszer, amely által az emberek különféle csoportjainak minden problémája megoldódhat. Mindenkinek Kṛṣṇa-tudatúvá kell tehát válnia, hogy életét tökéletessé tehesse.

Arjuna werd in een vrome koninklijke familie geboren. Ook tegen hem zegt de Heer: ‘Leg je toe op devotionele dienst en kom snel terug naar God, terug naar huis.’ Niemand zou in deze tijdelijke wereld moeten blijven, die zo vol is van ellende. Iedereen zou zich aan de boezem van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods moeten hechten, zodat we eeuwig gelukkig kunnen zijn. Devotionele dienst aan de Allerhoogste Heer is het enige proces waardoor alle problemen van alle klassen van mensen kunnen worden opgelost. Daarom moet iedereen zich toeleggen op Kṛṣṇa-bewustzijn en zijn leven perfect maken.