Skip to main content

33. VERS

TEXT 33

Szöveg

Tekst

kiṁ punar brāhmaṇāḥ puṇyā
bhaktā rājarṣayas tathā
anityam asukhaṁ lokam
imaṁ prāpya bhajasva mām
kiṁ punar brāhmaṇāḥ puṇyā
bhaktā rājarṣayas tathā
anityam asukhaṁ lokam
imaṁ prāpya bhajasva mām

Szó szerinti jelentés

Synonyms

kim – mennyire; punaḥ – megint; brāhmaṇāḥbrāhmaṇák; puṇyāḥ – jámborak; bhaktāḥbhakták; rāja-ṛṣayaḥ – szent királyok; tathā – is; anityam – ideiglenes; asukham – gyötrelemmel teli; lokam – bolygót; imam – ezt; prāpya – elnyerve; bhajasva – végezz szerető szolgálatot; mām – Nekem.

kim — hvor meget; punaḥ — igen; brāhmaṇāḥ — brāhmaṇaer; puṇyāḥ — de retskafne; bhaktāḥ — hengivne; rāja-ṛṣayaḥ — helgenagtige konger; tathā — også; anityam — midlertidige; asukham — der er fuld af lidelser; lokam — planet; imam — denne; prāpya — efter at have opnået; bhajasva — engagér dig i kærlighedstjeneste; mām — til Mig.

Fordítás

Translation

S mennyivel inkább igaz ez a jámbor brāhmaṇák, a bhakták és a szent királyok esetében! Ezért hát, miután ebbe az ideiglenes és nyomorúságos világba kerültél, szolgálj Engem szeretettel!

Hvor meget mere må dette så ikke gælde for de retskafne brāhmaṇaer, de hengivne og de hellige konger? Nu, hvor du er kommet til denne midlertidige, lidelsesfyldte verden, bør du derfor engagere dig i kærlighedstjeneste til Mig.

Magyarázat

Purport

Ebben az anyagi világban sokféle ember él, ám senki sem találja meg itt a boldogságot. Ezt mondja ki félreérthetetlenül ez a vers: anityam asukhaṁ lokam, ez a világ ideiglenes és szenvedésekkel teli, ezért egyetlen józan úriember sem találja lakhatónak. Az Istenség Legfelsőbb Személyisége kijelentette, hogy ez a világ átmeneti és gyötrelemmel teli. Néhány filozófus, különösen a māyāvādīk azt mondják, hogy ez a világ hamis, a Bhagavad-gītāból azonban megtudhatjuk, hogy a világ nem hamis, hanem ideiglenes. Az ideiglenes és a hamis nem ugyanazt jelenti. Ez a világ átmeneti, de létezik egy másik világ, amely örökkévaló. Ez a szenvedések helye, míg a másik örökkévaló és gyönyörteljes.

FORKLARING: I denne materielle verden er der forskellige kategorier af folk, men når alt kommer til alt, er denne verden ikke et lykkeligt sted for nogen. Her står der tydeligt, anityam asukhaṁ lokam: Denne verden er midlertidig og fuld af lidelse og ikke beboelig for et dannet menneske med forstanden i behold. Denne verden beskrives af Guddommens Højeste Personlighed som midlertidig og fuld af lidelse. Ifølge nogle filosoffer, især māyāvādī-filosoffer, er denne verden falsk, men fra Bhagavad-gītā kan vi forstå, at verden ikke er falsk. Den er midlertidig. Der er forskel på midlertidig og falsk. Denne verden er midlertidig, men der findes en anden verden, der er evig. Verden her er fuld af lidelse, men den anden verden er evig og lyksalig.

Arjuna egy szent királyi családban született. Az Úr őt is felszólítja: „Kezdd el odaadó szolgálatodat, s minél előbb térj haza, vissza Istenhez!” Senkinek sem szabad ebben az ideiglenes, szenvedésekkel teli világban maradnia. Mindenkinek az Istenség Legfelsőbb Személyiségénél kell menedéket keresnie, hogy elérje az örök boldogságot. A Legfelsőbb Úr odaadó szolgálata az egyetlen módszer, amely által az emberek különféle csoportjainak minden problémája megoldódhat. Mindenkinek Kṛṣṇa-tudatúvá kell tehát válnia, hogy életét tökéletessé tehesse.

Arjuna blev født i en hellig kongelig familie. Herren siger også til ham: “Engagér dig i Min hengivne tjeneste og skynd dig hjem, tilbage til Guddommen.” Ingen bør blive tilbage i denne midlertidige verden, fuld af lidelser som den er. Alle bør lade sig favne af Guddommens Højeste Personlighed, så de kan blive evigt lykkelige. Hengiven tjeneste til den Højeste Herre er den eneste metode, der kan løse alle menneskeklassers problemer. Alle bør derfor engagere sig i Kṛṣṇa-bevidsthed og gøre deres liv fuldendte.