Skip to main content

33. VERS

TEXT 33

Szöveg

Verš

kiṁ punar brāhmaṇāḥ puṇyā
bhaktā rājarṣayas tathā
anityam asukhaṁ lokam
imaṁ prāpya bhajasva mām
kiṁ punar brāhmaṇāḥ puṇyā
bhaktā rājarṣayas tathā
anityam asukhaṁ lokam
imaṁ prāpya bhajasva mām

Szó szerinti jelentés

Synonyma

kim – mennyire; punaḥ – megint; brāhmaṇāḥbrāhmaṇák; puṇyāḥ – jámborak; bhaktāḥbhakták; rāja-ṛṣayaḥ – szent királyok; tathā – is; anityam – ideiglenes; asukham – gyötrelemmel teli; lokam – bolygót; imam – ezt; prāpya – elnyerve; bhajasva – végezz szerető szolgálatot; mām – Nekem.

kim — o co; punaḥ — zase; brāhmaṇāḥ — brāhmaṇové; puṇyāḥ — řádní; bhaktāḥ — oddaní; rāja-ṛṣayaḥ — svatí králové; tathā — také; anityam — dočasnou; asukham — plnou utrpení; lokam — planetu; imam — tuto; prāpya — když jsi získal; bhajasva — věnuj se láskyplné službě; mām — Mně.

Fordítás

Překlad

S mennyivel inkább igaz ez a jámbor brāhmaṇák, a bhakták és a szent királyok esetében! Ezért hát, miután ebbe az ideiglenes és nyomorúságos világba kerültél, szolgálj Engem szeretettel!

O co víc to musí platit o řádných lidech, brāhmaṇech, oddaných a svatých králích. Když jsi tedy přišel do tohoto dočasného světa plného utrpení, s láskou Mi služ.

Magyarázat

Význam

Ebben az anyagi világban sokféle ember él, ám senki sem találja meg itt a boldogságot. Ezt mondja ki félreérthetetlenül ez a vers: anityam asukhaṁ lokam, ez a világ ideiglenes és szenvedésekkel teli, ezért egyetlen józan úriember sem találja lakhatónak. Az Istenség Legfelsőbb Személyisége kijelentette, hogy ez a világ átmeneti és gyötrelemmel teli. Néhány filozófus, különösen a māyāvādīk azt mondják, hogy ez a világ hamis, a Bhagavad-gītāból azonban megtudhatjuk, hogy a világ nem hamis, hanem ideiglenes. Az ideiglenes és a hamis nem ugyanazt jelenti. Ez a világ átmeneti, de létezik egy másik világ, amely örökkévaló. Ez a szenvedések helye, míg a másik örökkévaló és gyönyörteljes.

V hmotném světě jsou lidé rozděleni do různých skupin, ale šťastné místo k žití to není pro nikoho. To je zde jasně řečeno slovy anityam asukhaṁ lokam — tento svět je dočasný a plný utrpení. Pro slušnou a zdravě uvažující osobu není vhodným místem k životu. To, že je pomíjivý a plný utrpení, o něm prohlašuje sám Nejvyšší Pán. Někteří filozofové — zvláště māyāvādští — říkají, že tento svět je neskutečný, avšak z Bhagavad-gīty víme, že není neskutečný, ale je dočasný. To je rozdíl. Tento svět je dočasný, ale existuje ještě jiný svět, který je věčný. Hmotný svět je plný utrpení, ale ten druhý se vyznačuje věčností a blažeností.

Arjuna egy szent királyi családban született. Az Úr őt is felszólítja: „Kezdd el odaadó szolgálatodat, s minél előbb térj haza, vissza Istenhez!” Senkinek sem szabad ebben az ideiglenes, szenvedésekkel teli világban maradnia. Mindenkinek az Istenség Legfelsőbb Személyiségénél kell menedéket keresnie, hogy elérje az örök boldogságot. A Legfelsőbb Úr odaadó szolgálata az egyetlen módszer, amely által az emberek különféle csoportjainak minden problémája megoldódhat. Mindenkinek Kṛṣṇa-tudatúvá kell tehát válnia, hogy életét tökéletessé tehesse.

Arjuna se narodil ve svaté královské rodině. I jemu Pán říká: “Prokazuj Mi oddanou službu a rychle se vrať k Bohu, zpátky domů.” Živá bytost by neměla zůstávat v tomto dočasném světě plném utrpení. Měla by se odevzdat do náruče Nejvyšší Osobnosti Božství, aby mohla být věčně šťastná. Oddaná služba Nejvyššímu Pánu je jediný proces, který umožňuje vyřešit všechny problémy všech tříd lidí. Každý by měl proto začít rozvíjet vědomí Kṛṣṇy a dovést svůj život k dokonalosti.