Skip to main content

27. VERS

第27節

Szöveg

テキスト

naite sṛtī pārtha jānan
yogī muhyati kaścana
tasmāt sarveṣu kāleṣu
yoga-yukto bhavārjuna
ナイテ スルトイ パルタ ジャナン
ヨギ ムヒャテエ カshチャナ
タスマト サルヱシュ カレシュ
ヨガ-ユクト バワrジュナ

Szó szerinti jelentés

Synonyms

na – sohasem; ete – ezt a két; sṛtī – különböző utat; pārtha – ó, Pṛthā fia; jānan – még ha ismeri is; yogī – az Úr bhaktája; muhyati – megtéved; kaścana – bárki; tasmāt – ezért; sarveṣu kāleṣu – mindig; yoga-yuktaḥ – Kṛṣṇa-tudatban cselekvő; bhava – legyél; arjuna – ó, Arjuna.

na — 決して~ない; ete — これら二つ; sṛtī — 様々な道; pārtha— プリターの子よ; jānan — even たとえ彼が知っていても; yogī — 主の献身者; muhyati — うろたえる; kaścana — どんな; tasmāt — 故に; sarveṣu kāleṣu — 常に;yoga-yuktaḥ — クリシュナ意識を行う; bhava — ただ~になる; arjuna — アルジュナよ

Fordítás

Translation

Bár a bhakták ismerik e két utat, ó, Arjuna, ezek nem tévesztik meg őket. Légy hát rendíthetetlen az odaadásban!

アルジュナよ、たとえこの二つの道を知っていても献身者は決してうろたえない。故にたゆまず献身奉仕にはげめ。

Magyarázat

Purport

Kṛṣṇa azt tanácsolja Arjunának, hogy ne tévesszék meg azok a különféle utak, amelyeken a lélek elhagyhatja az anyagi világot. A Legfelsőbb Úr bhaktájának nem szabad aggódnia amiatt, hogy felkészülve vagy véletlenül hagyja-e majd el a testét. Rendíthetetlenül el kell mélyülnie a Kṛṣṇa-tudatban, s énekelnie kell a Hare Kṛṣṇát. Tudnia kell, hogy ha e két út miatt nyugtalankodik, az számtalan aggodalommal jár. Ha el akarunk merülni a Kṛṣṇa-tudatban, a legjobb, ha mindig Kṛṣṇát szolgáljuk. Ez teszi majd a lelki világba vezető utunkat biztonságossá és egyenessé. Ebben a versben a yoga-yukta szónak különösen nagy jelentősége van. Aki szilárd a yogában, az mindig, minden tettében Kṛṣṇa-tudatú. Śrī Rūpa Gosvāmī azt tanácsolja: anāsaktasya viṣayān yathārham upayuñjataḥ, az embernek el kell határolnia magát az anyagi világtól, és mindent Kṛṣṇa-tudatban kell végeznie. Ezzel a módszerrel, melyet yukta-vairāgyának neveznek, elérheti a tökéletességet. A bhaktát ezért nem zavarják meg e leírások, mert tudja, hogy az odaadó szolgálat biztosítja eljutását a legfelsőbb hajlékra.

クリシュナはここでアルジュナに忠告する。物質界を去るにあたって、魂の採るべき道に迷うな、と。至上主の献身者は、自分で設定して出発するか、偶然出発するかについて心配してはいけない。献身者はしっかりとクリシュナ意識に徹して、ハレー・クリシュナを唱えるべきだ。いずれの道を行くべきかなど考えるのは煩わしいかぎりだ、と知らなければいけない。クリシュナ意識に徹する最高の道は、常に彼への奉仕をすること。そうすれば、安全確実、まっすぐに精神王国へと導かれる。この節ではヨーガ・ユクタという語が特に重要である。ヨーガに堅固な人、というのはすべての活動を常にクリシュナ意識でする人のこと。シュリー・ルーパ・ゴースワーミーは「物質界のことに執着せず、すべてのことをクリシュナ意識で行え」と、助言している。ユクタ・ヴァイラーギャと呼ばれるこの方法によって、人は完全に達する。だから、献身者はこうした様々な道の説明などに気をつられることはない。彼が至高郷に到る道は、献身奉仕によって保証されていることを知っているからだ。