Skip to main content

26. VERS

VERSO 26

Szöveg

Texto

śukla-kṛṣṇe gatī hy ete
jagataḥ śāśvate mate
ekayā yāty anāvṛttim
anyayāvartate punaḥ
śukla-kṛṣṇe gatī hy ete
jagataḥ śāśvate mate
ekayā yāty anāvṛttim
anyayāvartate punaḥ

Szó szerinti jelentés

Sinônimos

śukla – fény; kṛṣṇe – és sötétség; gatī – az eltávozás módjai; hi – bizony; ete – ez a kettő; jagataḥ – az anyagi világnak; śāśvate – a Védák; mate – véleménye szerint; ekayā – az egyik által; yāti – megy; anāvṛttim – oda, ahonnan nincs visszatérés; anyayā – a másik által; āvartate – visszatér; punaḥ – ismét.

śukla — luz; kṛṣṇe — e escuridão; gatī — modos de passar; hi — decerto; ete — estes dois; jagataḥ — do mundo material; śāśvate — dos Vedas; mate — na opinião; ekayā — por um; yāti — vai; anāvṛttim — para não voltar; anyayā — pelo outro; āvartate — volta; punaḥ — novamente.

Fordítás

Tradução

A Védák szerint két úton lehet elhagyni ezt a világot: világosságban és sötétségben. A világosságban távozó nem jön vissza, míg a sötétségben elmenőnek vissza kell térnie.

Segundo a opinião védica, há duas circunstâncias em que se pode partir deste mundo — na luz e na escuridão. Quando parte na luz, a pessoa não volta; mas quando se vai na escuridão, ela retorna.

Magyarázat

Comentário

Ācāryánk, Baladeva Vidyābhūṣaṇa a Chāndogya-upaniṣadból (5.10.3–5) egy hasonló leírást idéz az eltávozásról és a visszatérésről. A munkájuk gyümölcséért dolgozók és a spekuláló filozófusok időtlen idők óta jönnek és mennek szüntelenül. A végső felszabadulásig sohasem jutnak el, mert nem hódolnak meg Kṛṣṇa előtt.

Com base no Chāndogya Upaniṣad (5.10.3-5), Ācārya Baladeva Vidyābhūṣaṇa faz essa mesma descrição sobre a partida e o retorno das pessoas. Aqueles que desde tempos imemoriais são trabalhadores fruitivos e especuladores filosóficos vêm e vão constantemente. Na verdade , eles não alcançam a salvação última, pois nunca se rendem a Kṛṣṇa.