Skip to main content

26. VERS

TEXT 26

Szöveg

Tekst

śukla-kṛṣṇe gatī hy ete
jagataḥ śāśvate mate
ekayā yāty anāvṛttim
anyayāvartate punaḥ
śukla-kṛṣṇe gatī hy ete
jagataḥ śāśvate mate
ekayā yāty anāvṛttim
anyayāvartate punaḥ

Szó szerinti jelentés

Synoniemen

śukla – fény; kṛṣṇe – és sötétség; gatī – az eltávozás módjai; hi – bizony; ete – ez a kettő; jagataḥ – az anyagi világnak; śāśvate – a Védák; mate – véleménye szerint; ekayā – az egyik által; yāti – megy; anāvṛttim – oda, ahonnan nincs visszatérés; anyayā – a másik által; āvartate – visszatér; punaḥ – ismét.

śukla — licht; kṛṣṇe — en duisternis; gatī — manieren van heengaan; hi — zeker; ete — deze twee; jagataḥ — van de materiële wereld; śāśvate — van de Veda’s; mate — naar de mening; ekayā — door īīn; yāti — gaat; anāvṛttim — naar geen terugkeer; anyayā — door de andere; āvartate — komt terug; punaḥ — opnieuw.

Fordítás

Vertaling

A Védák szerint két úton lehet elhagyni ezt a világot: világosságban és sötétségben. A világosságban távozó nem jön vissza, míg a sötétségben elmenőnek vissza kell térnie.

Volgens de Veda’s zijn er twee manieren waarop men deze wereld kan verlaten: een in het licht en een in de duisternis. Wie heengaat in het licht, komt niet terug, maar wie heengaat in duisternis, zal terugkomen.

Magyarázat

Betekenisverklaring

Ācāryánk, Baladeva Vidyābhūṣaṇa a Chāndogya-upaniṣadból (5.10.3–5) egy hasonló leírást idéz az eltávozásról és a visszatérésről. A munkájuk gyümölcséért dolgozók és a spekuláló filozófusok időtlen idők óta jönnek és mennek szüntelenül. A végső felszabadulásig sohasem jutnak el, mert nem hódolnak meg Kṛṣṇa előtt.

Ācārya Baladeva Vidyābhūṣaṇa citeert in zijn commentaar een passage uit de Chāndogya Upaniṣad (5.10.3-5) waarin dezelfde beschrijving van heengaan en terugkomen wordt gegeven. Zij die zich al sinds onheuglijke tijden bezighouden met resultaatgerichte activiteiten en filosofisch speculeren komen en gaan voortdurend. Zij bereiken niet de uiteindelijke verlossing, omdat ze zich niet aan Kṛṣṇa overgeven.