Skip to main content

26. VERS

제26절

Szöveg

원문

śukla-kṛṣṇe gatī hy ete
jagataḥ śāśvate mate
ekayā yāty anāvṛttim
anyayāvartate punaḥ
슈끌라-끄리쉬네 가띠 혜떼 śukla-kṛṣṇe gatī hy ete
자가따 샤스바떼 마떼 jagataḥ śāśvate mate
에까야 야땨나브릿띰 ekayā yāty anāvṛttim
안야야바르따떼 뿌나하 anyayāvartate punaḥ

Szó szerinti jelentés

동의어

śukla – fény; kṛṣṇe – és sötétség; gatī – az eltávozás módjai; hi – bizony; ete – ez a kettő; jagataḥ – az anyagi világnak; śāśvate – a Védák; mate – véleménye szerint; ekayā – az egyik által; yāti – megy; anāvṛttim – oda, ahonnan nincs visszatérés; anyayā – a másik által; āvartate – visszatér; punaḥ – ismét.

슈끌라: 빛, 끄리쉬네: 그리고 어둠, 가띠: 지나가는 길, 히: 확실히, 에떼: 이 두 가지, 자가따하: 물질계의, 샤스바떼: 베다의, 마떼: 의견에서, 에까야: 하나에 의해, 야띠: 가다, 아나브릿띰: 되돌아오지 않는, 안야야: 다른 것에 의해, 아바르따떼: 돌아오다, 뿌나하: 다시.

Fordítás

번역

A Védák szerint két úton lehet elhagyni ezt a világot: világosságban és sötétségben. A világosságban távozó nem jön vissza, míg a sötétségben elmenőnek vissza kell térnie.

베다의 의견에 따르면 이 세상을 떠나는 두 가지 방법이 있다. 하나는 빛 속에서, 그리고 다른 하나는 어둠 속에서이다. 빛 속에서 떠나면 다시 돌아오지 않지만 어둠 속에서 떠나면 다시 돌아오느니라.

Magyarázat

주석

Ācāryánk, Baladeva Vidyābhūṣaṇa a Chāndogya-upaniṣadból (5.10.3–5) egy hasonló leírást idéz az eltávozásról és a visszatérésről. A munkájuk gyümölcséért dolgozók és a spekuláló filozófusok időtlen idők óta jönnek és mennek szüntelenül. A végső felszabadulásig sohasem jutnak el, mert nem hódolnak meg Kṛṣṇa előtt.

세상을 떠남과 돌아옴에 관해 아짜리아 발라데바 비댜부샤나가 찬도갸 우빠니샤드(5.10.3~5)에서 똑같은 설명을  인용했다. 결실을 바라는 일꾼들과 철학적 사색가들은 태곳적부터 끊임없이 오고 가고 있다. 그들은 끄리쉬나께 항복하지 않기 때문에 사실상 궁극적 구원을 얻지 못한다.