Skip to main content

26. VERS

TEXT 26

Szöveg

Text

śukla-kṛṣṇe gatī hy ete
jagataḥ śāśvate mate
ekayā yāty anāvṛttim
anyayāvartate punaḥ
śukla-kṛṣṇe gatī hy ete
jagataḥ śāśvate mate
ekayā yāty anāvṛttim
anyayāvartate punaḥ

Szó szerinti jelentés

Synonyms

śukla – fény; kṛṣṇe – és sötétség; gatī – az eltávozás módjai; hi – bizony; ete – ez a kettő; jagataḥ – az anyagi világnak; śāśvate – a Védák; mate – véleménye szerint; ekayā – az egyik által; yāti – megy; anāvṛttim – oda, ahonnan nincs visszatérés; anyayā – a másik által; āvartate – visszatér; punaḥ – ismét.

śukla — light; kṛṣṇe — and darkness; gatī — ways of passing; hi — certainly; ete — these two; jagataḥ — of the material world; śāśvate — of the Vedas; mate — in the opinion; ekayā — by one; yāti — goes; anāvṛttim — to no return; anyayā — by the other; āvartate — comes back; punaḥ — again.

Fordítás

Translation

A Védák szerint két úton lehet elhagyni ezt a világot: világosságban és sötétségben. A világosságban távozó nem jön vissza, míg a sötétségben elmenőnek vissza kell térnie.

According to Vedic opinion, there are two ways of passing from this world – one in light and one in darkness. When one passes in light, he does not come back; but when one passes in darkness, he returns.

Magyarázat

Purport

Ācāryánk, Baladeva Vidyābhūṣaṇa a Chāndogya-upaniṣadból (5.10.3–5) egy hasonló leírást idéz az eltávozásról és a visszatérésről. A munkájuk gyümölcséért dolgozók és a spekuláló filozófusok időtlen idők óta jönnek és mennek szüntelenül. A végső felszabadulásig sohasem jutnak el, mert nem hódolnak meg Kṛṣṇa előtt.

The same description of departure and return is quoted by Ācārya Baladeva Vidyābhūṣaṇa from the Chāndogya Upaniṣad (5.10.3–5). Those who are fruitive laborers and philosophical speculators from time immemorial are constantly going and coming. Actually they do not attain ultimate salvation, for they do not surrender to Kṛṣṇa.