Skip to main content

8. VERS

TEXT 8

Szöveg

Tekst

jñāna-vijñāna-tṛptātmā
kūṭa-stho vijitendriyaḥ
yukta ity ucyate yogī
sama-loṣṭrāśma-kāñcanaḥ
jñāna-vijñāna-tṛptātmā
kūṭa-stho vijitendriyaḥ
yukta ity ucyate yogī
sama-loṣṭrāśma-kāñcanaḥ

Szó szerinti jelentés

Synonyms

jñāna – a megszerzett tudás által; vijñāna – és a gyakorlatban megélt tudás által; tṛpta – elégedett; ātmā – élőlény; kūṭa-sthaḥ – a lelki síkon; vijita-indriyaḥ – szabályozott érzékű; yuktaḥ – alkalmas az önmegvalósításra; iti – így; ucyate – mondják; yogī – a misztikus; sama – kiegyensúlyozott; loṣṭra – kavics; aśma – kő; kāñcanaḥ – arany.

jñāna — omandatud teadmistega; vijñāna — ja teadvustatud teadmistega; tṛpta — rahuldatud; ātmā — elusolend; kūṭa-sthaḥ — vaimsel tasandil asetsev; vijita-indriyaḥ — meeli kontrolliv; yuktaḥ — eneseteadvustamiseks võimeline; iti — sel moel; ucyate — öeldakse; yogī — müstik; sama — tasakaalukas; loṣṭra — mullakamakas; aśma — kivi; kāñcanaḥ — kuld.

Fordítás

Translation

Csak akkor szilárd valaki az önmegvalósításban, és csak akkor hívják yogīnak [misztikusnak], ha teljesen elégedetté vált megszerzett tudása és annak megvalósítása által. Az ilyen ember transzcendentális szinten áll, s önfegyelmezett. Mindent egyenlőnek lát, legyen az kavics, kő vagy arany.

Inimest võib pidada eneseteadvustamiseni jõudnuks ja joogiks [ehk müstikuks], kui ta on omandatud teadmiste ja nende teadvustamise läbi täielikult rahuldatud. Selline inimene asetseb transtsendentaalsel tasandil ning omab enese üle täielikku kontrolli. Ta näeb kõike – nii mullakamakaid, kive kui ka kulda – samaväärsena.

Magyarázat

Purport

A csupán elméleti tudásnak, mely nélkülözi a Legfelsőbb Igazságról való teljes tudatosságot, nincs haszna. A Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.234) így ír ezzel kapcsolatban:

Kui inimene on omandanud raamatutest teadmised, kuid ei ole teadvustanud Kõrgeimat Tõde, on tema teadmised kasutud. Seda kinnitatakse järgmiselt:

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ
ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ

„Szennyezett anyagi érzékeivel senki sem értheti meg Śrī Kṛṣṇa nevének, alakjának, jellemének és kedvteléseinek transzcendentális természetét. Ez csakis akkor tárul fel az ember előtt, ha az Úrnak végzett transzcendentális szolgálat lelkileg áthatja.”

„Keegi ei ole võimeline mõistma Śrī Kṛṣṇa nime, kuju, omaduste ja mängude transtsendentaalset loodust mateeriaga saastunud meelte abil. Ainult inimesele, kes on Jumala transtsendentaalse teenimise läbi vaimselt täiesti rahuldatud, avanevad Jumala transtsendentaalne nimi ning kuju ja Tema transtsendentaalsed omadused ning mängud." („Bhakti-rasāmṛta-sindhu" 1.2.234)

A Bhagavad-gītā a Kṛṣṇa-tudat tudománya. A világi bölcsesség egymagában senkit sem változtathat Kṛṣṇa-tudatúvá; az embernek olyan szerencsésnek kell lennie, hogy találkozzon egy tiszta tudatú emberrel. A Kṛṣṇa-tudatú ember Kṛṣṇa kegyéből megvalósított tudással rendelkezik, mert elégedett a tiszta odaadó szolgálattal, a megvalósított tudás által pedig az ember tökéletessé válik. A transzcendentális tudás birtokában szilárd maradhat meggyőződésében, de a csak elméleti tudással rendelkezőt könnyen megzavarhatják a látszólagos ellentmondások. Egyedül az önmegvalósítást elért lélek ura valóban önmagának, mert meghódolt Kṛṣṇa előtt. Transzcendentális ő, mert semmi köze a világi tudáshoz. Számára a világi tudás és az elméleti spekuláció – amit mások úgy becsülnek, mint az aranyat – nem ér többet a kavicsnál vagy a kőnél.

See „Bhagavad-gītā" on teadus Kṛṣṇa teadvusest. Keegi ei saa jõuda Kṛṣṇa teadvuseni lihtsalt ilmaliku õpetatuse kaudu. Inimesel peab olema õnne, et kohtuda inimesega, kelle teadvus on puhas. Kṛṣṇa teadvuses viibiv inimene on rahuldatud puhta pühendunud teenimise läbi ja seetõttu omab ta, Kṛṣṇa armust, teadvustatud teadmisi. Teadmiste teadvustamise läbi jõuab inimene täiuslikkuseni. Transtsendentaalsed teadmised aitavad inimesel jääda kindlaks oma veendumustele, vaid akadeemilistele teadmistele toetuvat inimest on aga lihtne näiliste vasturääkivustega segadusse viia. Vaid eneseteadvustamiseni jõudnud inimene omab enese üle tegelikku kontrolli, sest ta on alistunud Kṛṣṇale. Ta viibib transtsendentaalsel tasandil, sest tal pole midagi pistmist ilmaliku õpetatusega. Tema jaoks ei ole ilmalikul õpetatusel ja mõttespekulatsioonidel, ka siis kui need on teiste silmis kulda väärt, suuremat väärtust kui mullakamakatel ja kividel.