Skip to main content

7. VERS

제7절

Szöveg

원문

jitātmanaḥ praśāntasya
paramātmā samāhitaḥ
śītoṣṇa-sukha-duḥkheṣu
tathā mānāpamānayoḥ
지따뜨마나 쁘라샨따샤 jitātmanaḥ praśāntasya
빠람아뜨마 사마히따하 paramātmā samāhitaḥ
시또쉬나-수카-두케슈 śītoṣṇa-sukha-duḥkheṣu
따타 마나빠마나요호 tathā mānāpamānayoḥ

Szó szerinti jelentés

동의어

jita-ātmanaḥ – annak, aki legyőzte elméjét; praśāntasya – aki az elméje szabályozásával békét ért el; parama-ātmā – a Felsőlélek; samāhitaḥ – teljesen elért; śīta – hidegben; uṣṇa – melegben; sukha – boldogságban; duḥkheṣu – és boldogtalanságban; tathā – is; māna – tiszteletben; apamānayoḥ – és szégyenben.

지따-아뜨마나하: 자신의 마음을 정복한 사람의,  쁘라샨따샤: 마음을 다스림으로써 평온을 얻은, 빠라마-아뜨마: 초영혼, 사마히따하: 완벽히 접근한, 시따: 추위에, 우쉬나: 더위, 수카: 행복, 두케슈: 그리고 불행, 따타: 또한, 마나: 명예, 아빠마나요호: 불명예.

Fordítás

번역

Aki legyőzte elméjét, az elérte már a Felsőlelket, mert nyugalom árasztja el. Az ilyen ember számára boldogság vagy szenvedés, meleg vagy hideg, tisztelet vagy gyalázat nem különbözik egymástól.

마음을 정복한 사람은 평온을 얻었기에 이미 초영혼과 함께하고 있다. 그러한 사람에게 행복과 불행, 더위와 추위, 명예와 불명예는 모두 하나이니라.

Magyarázat

주석

Voltaképpen minden élőlénynek az a kötelessége, hogy engedelmeskedjen az Istenség Legfelsőbb Személyisége utasításainak, aki Paramātmāként mindenki szívében jelen van. Az anyagi tettekbe akkor bonyolódik bele az élőlény, amikor a külső, illuzórikus energia félrevezeti az elméjét. Éppen ezért arra az emberre, aki valamelyik yoga-folyamat segítségével megzabolázta az elméjét, úgy kell tekintenünk, mint aki már célba ért. Az embernek követnie kell a felsőbb utasításokat. Amikor elméje megingathatatlanul a felsőbb természetre összpontosít, akkor egyedül a Legfelsőbb útmutatását képes követni. Elméjének el kell fogadnia és követnie kell valamilyen felsőbb irányítást. Az elme szabályozásának eredménye az, hogy az ember magától értetődő módon engedelmeskedik a Paramātmā, a Felsőlélek parancsainak. Az, aki Kṛṣṇa-tudatú, azonnal eljut erre a transzcendentális síkra, ezért az Úr bhaktájára nem hatnak az anyagi lét kettősségei, például a boldogság és a boldogtalanság, a hideg és a meleg stb. Ez az állapot a tényleges samādhi, az elmélyülés a Legfelsőbben.

실제로 모든 생명체는 가슴속에 빠람아뜨마로 자리하시는 최고인격신의 명령을 따르려고 한다. 그러나 마음이 외적 환영 에너지에 잘못 이끌리면 물질적 행위들에 얽매이게 된다. 그러므로 요가 체계 중 어느 하나를 통해서라도 마음을 다스리게 되면 이미 요가의 목적을 달성한 것으로 간주해야 한다. 우리는 상위 명령에 따라야 한다. 마음이 상위 본성에 집중하면 절대자의 명령을 따르는 것 말고는 다른 대안이 없다. 마음은 어떠한 상위 명령을 인정하고 그것을 따라야 한다. 마음을 통제한 결과는 빠람아뜨마, 즉 초영혼의 명령을 저절로 따르는 것이다. 이 초월적 위치는 끄리쉬나 의식의 사람이면 즉시 달성하는 것이어서 주의 헌애자들은 물질적 존재의 이원성, 즉 불행과 행복, 추위와 더위 등에 영향받지 않는다. 이러한 상태가 실질적 사마디, 즉 절대자에게 몰입한 경지이다.