Skip to main content

7. VERS

第7節

Szöveg

テキスト

jitātmanaḥ praśāntasya
paramātmā samāhitaḥ
śītoṣṇa-sukha-duḥkheṣu
tathā mānāpamānayoḥ
jitātmanaḥ praśāntasya
paramātmā samāhitaḥ
śītoṣṇa-sukha-duḥkheṣu
tathā mānāpamānayoḥ

Szó szerinti jelentés

Synonyms

jita-ātmanaḥ – annak, aki legyőzte elméjét; praśāntasya – aki az elméje szabályozásával békét ért el; parama-ātmā – a Felsőlélek; samāhitaḥ – teljesen elért; śīta – hidegben; uṣṇa – melegben; sukha – boldogságban; duḥkheṣu – és boldogtalanságban; tathā – is; māna – tiszteletben; apamānayoḥ – és szégyenben.

jita-ātmanaḥ — 心を征服した人の; praśāntasya —そのように心を支配して平静に到達した人; parama-ātmā — スーパーソウル; samāhitaḥ — 完全に近づいた; śīta —寒さにおいて; uṣṇa — 暑さ; sukha — 幸福; duḥkheṣu — そして不幸; tathā — もまた; māna —名誉において; apamānayoḥ — そして不名誉.

Fordítás

Translation

Aki legyőzte elméjét, az elérte már a Felsőlelket, mert nyugalom árasztja el. Az ilyen ember számára boldogság vagy szenvedés, meleg vagy hideg, tisztelet vagy gyalázat nem különbözik egymástól.

心を克服した人はすでにスーパーソウルに達し、いとものどかな平安境に住む。彼にとっては幸・不幸も寒暑も名誉も不名誉も全て同じだ。

Magyarázat

Purport

Voltaképpen minden élőlénynek az a kötelessége, hogy engedelmeskedjen az Istenség Legfelsőbb Személyisége utasításainak, aki Paramātmāként mindenki szívében jelen van. Az anyagi tettekbe akkor bonyolódik bele az élőlény, amikor a külső, illuzórikus energia félrevezeti az elméjét. Éppen ezért arra az emberre, aki valamelyik yoga-folyamat segítségével megzabolázta az elméjét, úgy kell tekintenünk, mint aki már célba ért. Az embernek követnie kell a felsőbb utasításokat. Amikor elméje megingathatatlanul a felsőbb természetre összpontosít, akkor egyedül a Legfelsőbb útmutatását képes követni. Elméjének el kell fogadnia és követnie kell valamilyen felsőbb irányítást. Az elme szabályozásának eredménye az, hogy az ember magától értetődő módon engedelmeskedik a Paramātmā, a Felsőlélek parancsainak. Az, aki Kṛṣṇa-tudatú, azonnal eljut erre a transzcendentális síkra, ezért az Úr bhaktájára nem hatnak az anyagi lét kettősségei, például a boldogság és a boldogtalanság, a hideg és a meleg stb. Ez az állapot a tényleges samādhi, az elmélyülés a Legfelsőbben.

実際には、生物は各自のハートの中にパラマートマーとして座し給うバガヴァーンの指図に従いたいと思っている。ところが、心が外部の幻象エネルギーに幻惑されているものだから、人は物質的な活動に巻き込まれてしまう。だから、どれかのヨーガを通じてこことをコントロールできるようになれば、すぐに目的地へ到着する。人間は必ず上からの指図に従わなければならない。上位のを受け入れる時、自動的に至上者の指図に従っていることになる。心は常に上を向き、上からの命令に従うように訓練しなければならない。心をコントロールすれば、人間は自動的にパラマートマー(スーパーソウル)の指図に従うようになる。クリシュナ意識になれば直ちにこのれた境地に達することが出来る。主のは、物質界の二元相対性——すなわち、幸不幸、寒さ暑さ、などに悩んだり心を動かしたりしない。この状態は実質的なサマーディ、つまり至上主に没頭している境地なのである。