Skip to main content

6. VERS

第6節

Szöveg

テキスト

bandhur ātmātmanas tasya
yenātmaivātmanā jitaḥ
anātmanas tu śatrutve
vartetātmaiva śatru-vat
bandhur ātmātmanas tasya
yenātmaivātmanā jitaḥ
anātmanas tu śatrutve
vartetātmaiva śatru-vat

Szó szerinti jelentés

Synonyms

bandhuḥ – barátja; ātmā – az elme; ātmanaḥ – az élőlénynek; tasya – annak; yena – aki által; ātmā – az elme; eva – bizony; ātmanā – az élőlény által; jitaḥ – legyőzött; anātmanaḥ – annak, akinek nem sikerült elméjét szabályoznia; tu – de; śatrutve – ellenségeskedés miatt; varteta – megmarad; ātmā eva – ugyanaz az elme; śatru-vat – ellenségként.

bandhuḥ — 友; ātmā — 心; ātmanaḥ — 生物の; tasya — 彼の; yena — 彼によって; ātmā — 心; eva — 確かに; ātmanā — 生物によって; jitaḥ — 征服される; anātmanaḥ —心を支配するのに失敗した人の; tu — しかし; śatrutve — 敵意のために; varteta — ~のままでいる; ātmā eva — まさに心; śatru-vat —敵として.

Fordítás

Translation

Az elme a legjobb barátja lesz annak, aki legyőzi őt, ám annak, aki nem képes felülkerekedni rajta, a legnagyobb ellenségévé válik.

心を克服した人にとって心は最良の友であるが、心を克服できない人にとっては心こそ最大の敵である。

Magyarázat

Purport

A nyolcfokú yoga gyakorlásának célja az elme legyőzése, hogy az az ember barátjává válhasson, s így segíteni tudja őt emberi küldetése teljesítésében. Aki megzabolázatlan elmével, csupán a látszat kedvéért végzi a yogát, az csak az idejét vesztegeti. Aki nem képes uralkodni az elméje fölött, az legnagyobb ellenségével él együtt, s ez tönkreteszi az egész életét, küldetése pedig nem jár sikerrel. Az élőlény örök természetéhez tartozik, hogy feljebbvalója parancsait végrehajtsa. Amíg az elméjét nem győzi le, s az az ellensége marad, addig a vágy, a düh, a mohóság, az illúzió stb. parancsait kénytelen teljesíteni. Amikor azonban legyőzi, akkor saját akaratából az Istenség Személyisége, a mindenki szívében jelen lévő Paramātmā utasításainak engedelmeskedik. Az igazi yoga végzéséhez hozzátartozik, hogy az ember felfedezi a Paramātmāt a szívében, s aztán követi útmutatásait. Ha valaki közvetlenül a Kṛṣṇa-tudat gyakorlásához lát, abból természetesen következik, hogy tökéletesen meghódol az Úr utasításainak.

八段階ヨーガの目的は、人間としての使命を達成する上での良き友となるように、心を調教することである。心を出来ないようなヨーガ実修は、ただのにすぎない。時間の浪費である。心をコントロールできない人は、夜も昼も最大の敵といっしょに住んでいるようなもので、自分の命も任務もどれほど迫害されるか分からない。生物の本来の役目は、上位者の命令を遂行することである。心が敵として存続している限り、人は色情とか怒りとか、また貧欲さまざまな妄想の指図に従って働かなければならない。しかし、心に勝ったならば、人は自然に、神の指図に従うようになる。ここで言う神とは、各人のハートの中に住んでいるパラマートマーのことである。ヨーガの実践を政党に行ったならば、必然的に内なるパラマートマーに会って、の指図に従うようになる。まっすぐクリシュナ意識の道を行く人は、自動的に主のお指図に絶対服従しているのである。