Skip to main content

18. VERS

第18節

Szöveg

テキスト

vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ
vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ

Szó szerinti jelentés

Synonyms

vidyā – a műveltséggel; vinaya – és kedvességgel; sampanne – teljes mértékben rendelkező; brāhmaṇebrāhmaṇára; gavi – a tehénre; hastini – az elefántra; śuni – a kutyára; ca – és; eva – bizony; śva-pāke – a kutyaevőre (a kaszton kívülire); ca – külön-külön; paṇḍitāḥ – a bölcsek; sama-darśinaḥ – ugyanúgy tekintenek.

vidyā —教育を; vinaya — そして温和; sampanne—十分に備えて; brāhmaṇe — ブラーフマナを; gavi — 牛を; hastini —象を; śuni — 犬を; ca — そして; eva —確かに; śva-pāke — 犬喰い; ca — それぞれ; paṇḍitāḥ —賢い人;sama-darśinaḥ —平等に見る

Fordítás

Translation

Az alázatos bölcsek igaz tudásuk révén ugyanúgy tekintenek a tanult és szelíd brāhmaṇára, a tehénre, az elefántra, a kutyára és a kutyaevőre [a kaszton kívülire] is.

真理を学んだ聖者は、まことに謙遜の美徳を備えている。ブラーフマナも牛も象も犬も犬喰いも、彼は差別なく平等に見ている。

Magyarázat

Purport

A Kṛṣṇa-tudatú ember nem tesz semmilyen különbséget a fajok vagy kasztok között. A brāhmaṇa és a kaszton kívüli ember társadalmi szemszögből különbözhet egymástól, s a kutya, a tehén vagy az elefánt is a fajtáját tekintve, ám a művelt transzcendentalista számára ezek a testi különbségek nem jelentenek semmit. Ennek az az oka, hogy valamennyien kapcsolatban állnak a Legfelsőbbel, hiszen a Legfelsőbb Úr Paramātmāként, saját teljes részeként mindenki szívében jelen van. Ha ezt megértjük, igazi tudásra teszünk szert. Ami pedig a különféle fajokban vagy kasztokban megszülető testeket illeti, az Úr mindenkihez egyformán kedves, mert minden élőlényt a barátjának tekint, ám mindig megmarad Paramātmānak, függetlenül az élőlények körülményeitől. Az Úr Paramātmāként jelen van a kaszton kívüli és a brāhmaṇa szívében is, noha e két test különbözik egymástól. A testek az anyagi természet különféle kötőerőinek anyagi termékei, ám a testen belüli lélek és a Felsőlélek egyaránt lelki természetű. A kettőjük között fennálló minőségi hasonlóság azonban nem teszi őket mennyiség szempontjából is egyenlővé, mivel az egyéni lélek csak egy adott testben van jelen, míg a Paramātmā minden testben ott lakozik. A Kṛṣṇa-tudatú ember tökéletesen tisztában van ezzel, ezért hát valóban művelt, s mindenkit egyenlőnek lát. A lélek és a Felsőlélek közös jellemzője, hogy mindkettő tudattal rendelkezik, örökkévaló és boldogsággal teli. A különbség annyi közöttük, hogy az egyéni lélek tudata csak a test korlátolt hatáskörére terjed ki, míg a Felsőléleké minden testre. Ő tehát valamennyi testben jelen van, megkülönböztetés nélkül.

クリシュナ意識の人は、種族や階級によって生物を差別しません。ブラーフマナと賤民とは社会的見地からは区別されているし、また、犬や牛や象などは、生物の種族的見地からは相違があります。しかし、真理を学んだ超越主義者の見地からすれば、肉体的な相違は意味がありません。なぜなら、超越主義者は、それぞれの生物と至上主との関係をよく知っているからです。至上主はご自身を完全な形に分身させて、パラマートマーとしてどの生物のハートにも住んでおられます。これが本当の知識です。肉体はそれぞれ異なった階級や種族に属していても、主はだれに対しても平等に親切です。主はあらゆる生物を友として扱ってくださいます。そればかりか、生物がどんな環境のもとにあろうと一切おかまいなく、パラマートマーとして、その生物の体内に宿っておられます。パラマートマーとしての主は、賤民の中にもブラーフマナのなかにも住んでいます。肉体はそれぞれ違います。肉体はそれぞれ自然界の異型の性質によってつくられた物質的産物ですが、体内に住む個々の魂とスーパーソウルはおなじ精神的質を持ちます。魂とスーパーソウルは質的には同じだけれど、量的に違うのです。魂は、ある個体にだけ存在しますが、スーパーソウルは全ての個体の中にあります。クリシュナ意識の人はこのことを十分に学び知っているので、平等観を持っているのです。魂とスーパーソウルは両方とも、歓喜に満ちた永遠の意識である点では同じだけれど、魂はその個体だけに限られた意識でスーパーソウルは全生物に共通の意識なのです。スーパーソウルはすべての生物体に偏在する意識なのです。種、大小、階級、環境などに一切かかわりなく、全ての生物の中に実在しているのです。