Skip to main content

18. VERS

ТЕКСТ 18

Szöveg

Текст

vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ
видя̄-виная-сампанне
бра̄хман̣е гави хастини
шуни чаива шва-па̄ке ча
пан̣д̣ита̄х̣ сама-даршинах̣

Szó szerinti jelentés

Дума по дума

vidyā – a műveltséggel; vinaya – és kedvességgel; sampanne – teljes mértékben rendelkező; brāhmaṇebrāhmaṇára; gavi – a tehénre; hastini – az elefántra; śuni – a kutyára; ca – és; eva – bizony; śva-pāke – a kutyaevőre (a kaszton kívülire); ca – külön-külön; paṇḍitāḥ – a bölcsek; sama-darśinaḥ – ugyanúgy tekintenek.

видя̄ – със знание; виная – и доброта; сампанне – притежаващи; бра̄хман̣е – към бра̄хман̣а; гави – кравата; хастини – слона; шуни – кучето; ча – и; ева – несъмнено; шва-па̄ке – кучеядеца (извънкастовия); ча – съответно; пан̣д̣ита̄х̣ – мъдреците; сама-даршинах̣ – които се отнасят по един и същ начин.

Fordítás

Превод

Az alázatos bölcsek igaz tudásuk révén ugyanúgy tekintenek a tanult és szelíd brāhmaṇára, a tehénre, az elefántra, a kutyára és a kutyaevőre [a kaszton kívülire] is.

Смирените мъдреци благодарение на истинско знание приемат по един и същ начин учения и благороден бра̄хман̣а, кравата, слона, кучето и кучеядеца (извънкастовия).

Magyarázat

Коментар

A Kṛṣṇa-tudatú ember nem tesz semmilyen különbséget a fajok vagy kasztok között. A brāhmaṇa és a kaszton kívüli ember társadalmi szemszögből különbözhet egymástól, s a kutya, a tehén vagy az elefánt is a fajtáját tekintve, ám a művelt transzcendentalista számára ezek a testi különbségek nem jelentenek semmit. Ennek az az oka, hogy valamennyien kapcsolatban állnak a Legfelsőbbel, hiszen a Legfelsőbb Úr Paramātmāként, saját teljes részeként mindenki szívében jelen van. Ha ezt megértjük, igazi tudásra teszünk szert. Ami pedig a különféle fajokban vagy kasztokban megszülető testeket illeti, az Úr mindenkihez egyformán kedves, mert minden élőlényt a barátjának tekint, ám mindig megmarad Paramātmānak, függetlenül az élőlények körülményeitől. Az Úr Paramātmāként jelen van a kaszton kívüli és a brāhmaṇa szívében is, noha e két test különbözik egymástól. A testek az anyagi természet különféle kötőerőinek anyagi termékei, ám a testen belüli lélek és a Felsőlélek egyaránt lelki természetű. A kettőjük között fennálló minőségi hasonlóság azonban nem teszi őket mennyiség szempontjából is egyenlővé, mivel az egyéni lélek csak egy adott testben van jelen, míg a Paramātmā minden testben ott lakozik. A Kṛṣṇa-tudatú ember tökéletesen tisztában van ezzel, ezért hát valóban művelt, s mindenkit egyenlőnek lát. A lélek és a Felsőlélek közös jellemzője, hogy mindkettő tudattal rendelkezik, örökkévaló és boldogsággal teli. A különbség annyi közöttük, hogy az egyéni lélek tudata csak a test korlátolt hatáskörére terjed ki, míg a Felsőléleké minden testre. Ő tehát valamennyi testben jelen van, megkülönböztetés nélkül.

ПОЯСНЕНИЕ: Кр̣ш̣н̣а осъзнатата личност не прави никаква разлика в биологичните видове и кастите. От социална гледна точка може да има разлика между бра̄хман̣а и извънкастовия, както кучето, кравата и слонът са различни от гледна точка на биологичните видове, но за учения трансценденталист различията, свързани с тялото, нямат значение. Това се дължи на връзката им с Върховния, защото Върховният Бог чрез пълната си част Парама̄тма̄ присъства във всяко сърце. Такова разбиране за Върховния е истинско знание. Що се отнася до телата в различните касти и форми на живот, Бог е еднакво милостив към всички тях – всяко живо същество е негов приятел и Той се проявява като Парама̄тма̄, без значение в какво положение е живото същество. Под формата Парама̄тма̄ Бог се намира както в извънкастовия, така и в бра̄хман̣а, въпреки че телата им не са еднакви. Телата са материални продукти на различните гун̣и на природата, но душата и Свръхдушата вътре в тях са от едно и също духовно качество. Това обаче не ги прави еднакви в количествено отношение, защото индивидуалната душа присъства само в конкретното тяло, докато Парама̄тма̄ се намира във всички тела. Знаейки това, човекът с Кр̣ш̣н̣а съзнание е мъдрец; той гледа на всички по един и същ начин. Сходството между душата и Свръхдушата е, че и двете са съзнателни, вечни и блажени. А разликата е, че индивидуалната душа съзнава единствено в рамките на съответното тяло, докато Свръхдушата е осъзната за всички тела. Свръхдушата присъства във всички тела без разлика.