Skip to main content

Bg. 3.32

Szöveg

ye tv etad abhyasūyanto
nānutiṣṭhanti me matam
sarva-jñāna-vimūḍhāṁs tān
viddhi naṣṭān acetasaḥ

Szó szerinti jelentés

ye – akik; tu – azonban; etat – ezt; abhyasūyantaḥ – irigységből; na – nem; anutiṣṭhanti – rendszeresen végzik; me – az Én; matam – utasításomat; sarva-jñāna – mindenféle tudásban; vimūḍhān – teljesen rászedetteket; tān – őket; viddhi – tudd hát; naṣṭān – mind elvesztek; acetasaḥ – Kṛṣṇa-tudat nélkül.

Fordítás

De akik irigységből nem törődnek e tanítással, s nem követik azt állhatatosan, azokról tudnunk kell, hogy elvesztették minden tudásukat, tévúton járnak, és hiába törekszenek a tökéletesség elérésére.

Magyarázat

Ez a vers egyértelműen kijelenti, hogy bűn, ha valaki nem Kṛṣṇa-tudatú. Ahogyan büntetés jár az államelnök parancsainak be nem tartásáért, úgy az Istenség Legfelsőbb Személyisége utasításainak megszegése is mindenképpen büntetést von maga után. Az engedetlen ember – legyen bármilyen kiváló személyiség – üres szíve miatt mit sem tud önvalójáról, a Legfelsőbb Brahmanról, a Paramātmāról és az Istenség Személyiségéről, ezért semmi reménye a tökéletes életre.