Skip to main content

68. VERS

ТЕКСТ 68

Szöveg

Текст

tasmād yasya mahā-bāho
nigṛhītāni sarvaśaḥ
indriyāṇīndriyārthebhyas
tasya prajñā pratiṣṭhitā
тасмд йасйа мах-бхо
нигхӣтни сарваа
индрийӣндрийртхебхйас
тасйа прадж пратишхит

Szó szerinti jelentés

Пословный перевод

tasmāt – ezért; yasya – akinek; mahā-bāho – ó, erős karú; nigṛhītāni – féken vannak tartva; sarvaśaḥ – körös-körül; indriyāṇi – az érzékei; indriya-arthebhyaḥ – az érzéktárgyaktól; tasya – annak; prajñā – az értelme; pratiṣṭhitā – szilárd.

тасмт — поэтому; йасйа — которого; мах-бхо — о могучерукий; нигхӣтни — отстраненные; сарваа — со всех сторон; индрийи — чувства; индрийа-артхебхйа — от объектов чувств; тасйа — его; прадж — разум; пратишхит — твердый.

Fordítás

Перевод

Ezért, ó, erős karú, aki visszatartja érzékeit azok tárgyaitól, annak értelme valóban rendíthetetlen.

Потому, о могучерукий Арджуна, тот, кто отстранил свои чувства от объектов чувств, несомненно, обладает устойчивым разумом.

Magyarázat

Комментарий

Az érzékek kielégítésére irányuló késztetést kizárólag Kṛṣṇa-tudattal lehet legyőzni, vagyis azzal, hogy valamennyi érzékünket az Úr transzcendentális szerető szolgálatába állítjuk. Ahogyan az ellenséget a túlerő győzi le, úgy az érzékek fölött is egyedül az Urat szolgálva lehet győzelmet aratni, s nem emberi próbálkozással. Aki megérti, hogy az ember csakis a Kṛṣṇa-tudat által szilárdíthatja meg igazán az értelmét, s hogy e művészetet egy hiteles lelki tanítómester irányítása alatt kell gyakorolnia, azt sādhakának nevezik, olyan jelöltnek, aki megérett a felszabadulásra.

Преодолеть тягу к чувственным удовольствиям можно только с помощью практики сознания Кришны — заняв все свои чувства трансцендентным любовным служением Господу. Для победы над врагом нужны превосходящие силы, и точно так же, чтобы одолеть чувства, недостаточно собственных усилий: необходимо все время занимать их служением Господу. Того, кто понял, что обрести устойчивый духовный разум можно только с помощью сознания Кришны и что этой практикой необходимо заниматься под руководством истинного духовного учителя, называют садхакой, или достойным освобождения из материального плена.