Skip to main content

68. VERS

VERSO 68

Szöveg

Texto

tasmād yasya mahā-bāho
nigṛhītāni sarvaśaḥ
indriyāṇīndriyārthebhyas
tasya prajñā pratiṣṭhitā
tasmād yasya mahā-bāho
nigṛhītāni sarvaśaḥ
indriyāṇīndriyārthebhyas
tasya prajñā pratiṣṭhitā

Szó szerinti jelentés

Sinônimos

tasmāt – ezért; yasya – akinek; mahā-bāho – ó, erős karú; nigṛhītāni – féken vannak tartva; sarvaśaḥ – körös-körül; indriyāṇi – az érzékei; indriya-arthebhyaḥ – az érzéktárgyaktól; tasya – annak; prajñā – az értelme; pratiṣṭhitā – szilárd.

tasmāt — portanto; yasya — de quem; mahā-bāho — ó pessoa de braços poderosos; nigṛhītāni — assim restringidos; sarvaśaḥ — completamente; indriyāṇi — os sentidos; indriya-arthebhyaḥ — dos objetos dos sentidos; tasya — sua; prajñā — inteligência; pratiṣṭhitā — fixa.

Fordítás

Tradução

Ezért, ó, erős karú, aki visszatartja érzékeit azok tárgyaitól, annak értelme valóban rendíthetetlen.

Portanto, ó pessoa de braços poderosos, o indivíduo cujos sentidos são restringidos de seus objetos com certeza tem uma inteligência estável.

Magyarázat

Comentário

Az érzékek kielégítésére irányuló késztetést kizárólag Kṛṣṇa-tudattal lehet legyőzni, vagyis azzal, hogy valamennyi érzékünket az Úr transzcendentális szerető szolgálatába állítjuk. Ahogyan az ellenséget a túlerő győzi le, úgy az érzékek fölött is egyedül az Urat szolgálva lehet győzelmet aratni, s nem emberi próbálkozással. Aki megérti, hogy az ember csakis a Kṛṣṇa-tudat által szilárdíthatja meg igazán az értelmét, s hogy e művészetet egy hiteles lelki tanítómester irányítása alatt kell gyakorolnia, azt sādhakának nevezik, olyan jelöltnek, aki megérett a felszabadulásra.

Podem-se refrear as forças do desfrute dos sentidos somente por meio da consciência de Kṛṣṇa, ou ocupando todos os sentidos no serviço transcendental amoroso ao Senhor. Assim como os inimigos são dominados por uma força superior, do mesmo modo, os sentidos podem ser refreados, não por algum esforço humano, mas apenas mantendo-os ocupados no serviço ao Senhor. Quem entendeu isto — que só pela consciência de Kṛṣṇa a pessoa se estabelece de fato em inteligência e que se deve praticar esta arte sob a orientação de um mestre espiritual genuíno — é chamado sādhaka, ou um forte candidato à liberação.