Skip to main content

68. VERS

第68節

Szöveg

テキスト

tasmād yasya mahā-bāho
nigṛhītāni sarvaśaḥ
indriyāṇīndriyārthebhyas
tasya prajñā pratiṣṭhitā
タスマードヤシャマハーバーホ
ニグリーターニサルヴァシャハ
インドリヤーニーンドリヤールテバヤス
タシャプラギャープラティスティター

Szó szerinti jelentés

Synonyms

tasmāt – ezért; yasya – akinek; mahā-bāho – ó, erős karú; nigṛhītāni – féken vannak tartva; sarvaśaḥ – körös-körül; indriyāṇi – az érzékei; indriya-arthebhyaḥ – az érzéktárgyaktól; tasya – annak; prajñā – az értelme; pratiṣṭhitā – szilárd.

tasmāt — それゆえ; yasya — (~である)人; mahā-bāho — おお、大勇の士よ; nigṛhītāni — そのように抑制される; sarvaśaḥ —周囲一面に; indriyāṇi —感覚; indriya-arthebhyaḥ —感覚の対象から; tasya —彼の; prajñā —知性; pratiṣṭhitā —固定された

Fordítás

Translation

Ezért, ó, erős karú, aki visszatartja érzékeit azok tárgyaitól, annak értelme valóban rendíthetetlen.

ゆえに剛勇の士よ諸々の感覚はそれぞれの対象から断固として抑制できる人の覚智はまことに安定しているのだ

Magyarázat

Purport

Az érzékek kielégítésére irányuló késztetést kizárólag Kṛṣṇa-tudattal lehet legyőzni, vagyis azzal, hogy valamennyi érzékünket az Úr transzcendentális szerető szolgálatába állítjuk. Ahogyan az ellenséget a túlerő győzi le, úgy az érzékek fölött is egyedül az Urat szolgálva lehet győzelmet aratni, s nem emberi próbálkozással. Aki megérti, hogy az ember csakis a Kṛṣṇa-tudat által szilárdíthatja meg igazán az értelmét, s hogy e művészetet egy hiteles lelki tanítómester irányítása alatt kell gyakorolnia, azt sādhakának nevezik, olyan jelöltnek, aki megérett a felszabadulásra.

 感覚を満足させようという衝動を抑える唯一の方法は、クリシュナ意識になること、すなわち、全感覚を主への超越的愛の奉仕に従わせることです。敵を制するには、相手に勝った軍勢を用います。それと同じように、感覚を制するには人間の努力ではだめです。ただ主への奉仕に従わせることだけが、諸感覚を制御する唯一の方法です。つまり、クリシュナ意識によってのみ人間の知性は正しく確立され、そのためには真正のグルについてこの技術を習得すべきです。このことをはっきりと理解した人を、サーダカ(解脱を得る資格のある人)と称するのです。