Skip to main content

68. VERS

TEXT 68

Szöveg

Tekst

tasmād yasya mahā-bāho
nigṛhītāni sarvaśaḥ
indriyāṇīndriyārthebhyas
tasya prajñā pratiṣṭhitā
tasmād yasya mahā-bāho
nigṛhītāni sarvaśaḥ
indriyāṇīndriyārthebhyas
tasya prajñā pratiṣṭhitā

Szó szerinti jelentés

Synonyms

tasmāt – ezért; yasya – akinek; mahā-bāho – ó, erős karú; nigṛhītāni – féken vannak tartva; sarvaśaḥ – körös-körül; indriyāṇi – az érzékei; indriya-arthebhyaḥ – az érzéktárgyaktól; tasya – annak; prajñā – az értelme; pratiṣṭhitā – szilárd.

tasmāt — derfor; yasya — den, hvis; mahā-bāho — O du stærkarmede; nigṛhītāni — således afholdes; sarvaśaḥ — overalt; indriyāṇi — sanser; indriya-arthebhyaḥ — fra sanseobjekterne; tasya — hans; prajñā — intelligens; pratiṣṭhitā — fæstnet.

Fordítás

Translation

Ezért, ó, erős karú, aki visszatartja érzékeit azok tárgyaitól, annak értelme valóban rendíthetetlen.

O du stærkarmede, den, hvis sanser afholdes fra deres objekter, har helt sikkert en fast og vedholdende intelligens.

Magyarázat

Purport

Az érzékek kielégítésére irányuló késztetést kizárólag Kṛṣṇa-tudattal lehet legyőzni, vagyis azzal, hogy valamennyi érzékünket az Úr transzcendentális szerető szolgálatába állítjuk. Ahogyan az ellenséget a túlerő győzi le, úgy az érzékek fölött is egyedül az Urat szolgálva lehet győzelmet aratni, s nem emberi próbálkozással. Aki megérti, hogy az ember csakis a Kṛṣṇa-tudat által szilárdíthatja meg igazán az értelmét, s hogy e művészetet egy hiteles lelki tanítómester irányítása alatt kell gyakorolnia, azt sādhakának nevezik, olyan jelöltnek, aki megérett a felszabadulásra.

FORKLARING: Kun igennem Kṛṣṇa-bevidsthed eller ved at engagere alle sanserne i Herrens transcendentale kærlighedstjeneste kan man tøjle sansetilfredsstillelsens drifter. Ligesom fjender holdes nede med en mere overlegen magt, kan sanserne på samme måde kues, ikke gennem nogen form for menneskelig bestræbelse, men kun ved at holde dem beskæftiget i Herrens tjeneste. Den, der har forstået dette – at man kun igennem Kṛṣṇa-bevidsthed kan blive virkelig forankret i sin intelligens, og at man må praktisere denne kunst under vejledning af en ægte åndelig mester – kaldes sādhaka eller en kvalificeret kandidat til befrielse.