Skip to main content

68. VERS

ТЕКСТ 68

Szöveg

Текст

tasmād yasya mahā-bāho
nigṛhītāni sarvaśaḥ
indriyāṇīndriyārthebhyas
tasya prajñā pratiṣṭhitā
тасма̄д яся маха̄-ба̄хо
нигр̣хӣта̄ни сарвашах̣
индрия̄н̣ӣндрия̄ртхебхяс
тася прагя̄ пратиш̣т̣хита̄

Szó szerinti jelentés

Дума по дума

tasmāt – ezért; yasya – akinek; mahā-bāho – ó, erős karú; nigṛhītāni – féken vannak tartva; sarvaśaḥ – körös-körül; indriyāṇi – az érzékei; indriya-arthebhyaḥ – az érzéktárgyaktól; tasya – annak; prajñā – az értelme; pratiṣṭhitā – szilárd.

тасма̄т – затова; яся – чиито; маха̄-ба̄хо – о, силноръки; нигр̣хӣта̄ни – така обуздани; сарвашах̣ – цялостно; индрия̄н̣и – сетивата; индрия-артхебхях̣ – от сетивни обекти; тася – неговият; прагя̄ – интелигентност; пратиш̣т̣хита̄ – устойчив.

Fordítás

Превод

Ezért, ó, erős karú, aki visszatartja érzékeit azok tárgyaitól, annak értelme valóban rendíthetetlen.

Затова, о, силноръки, този, който е отдръпнал сетивата от сетивните обекти, несъмнено притежава устойчива интелигентност.

Magyarázat

Коментар

Az érzékek kielégítésére irányuló késztetést kizárólag Kṛṣṇa-tudattal lehet legyőzni, vagyis azzal, hogy valamennyi érzékünket az Úr transzcendentális szerető szolgálatába állítjuk. Ahogyan az ellenséget a túlerő győzi le, úgy az érzékek fölött is egyedül az Urat szolgálva lehet győzelmet aratni, s nem emberi próbálkozással. Aki megérti, hogy az ember csakis a Kṛṣṇa-tudat által szilárdíthatja meg igazán az értelmét, s hogy e művészetet egy hiteles lelki tanítómester irányítása alatt kell gyakorolnia, azt sādhakának nevezik, olyan jelöltnek, aki megérett a felszabadulásra.

ПОЯСНЕНИЕ: Стремежът към сетивно наслаждение може да се обуздае единствено чрез метода на Кр̣ш̣н̣а съзнание – когато сетивата са заети с трансцендентално любовно служене на Бога. Както врагът е сразен от превъзхождаща го сила, така и сетивата ще бъдат обуздани не със собствени усилия, а със служене на Бога. Ако някой е разбрал, че устойчива интелигентност се постига само с Кр̣ш̣н̣а съзнание и че трябва да изучава това изкуство под ръководството на авторитетен духовен учител, се нарича са̄дхака достоен кандидат за освобождение.