Skip to main content

68. VERS

제68절

Szöveg

원문

ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ
mad-bhakteṣv abhidhāsyati
bhaktiṁ mayi parāṁ kṛtvā
mām evaiṣyaty asaṁśayaḥ
야 이담 빠라맘 구햠 ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ
맏-박떼슈바비다샤띠 mad-bhakteṣv abhidhāsyati
박띰 마이 빠람 끄릿바 bhaktiṁ mayi parāṁ kṛtvā
맘 에바이샤땨삼샤야하 mām evaiṣyaty asaṁśayaḥ

Szó szerinti jelentés

동의어

yaḥ – bárki; idam – ezt; paramam – legfőbb; guhyam – bizalmas titkot; mat – az Én; bhakteṣubhaktáim között; abhidhāsyati – elmagyarázza; bhaktim – odaadó szolgálathoz; mayi – Nekem; parām – transzcendentális; kṛtvā – végzett; mām – Hozzám; eva – bizony; eṣyati – jönni fog; asaṁśayaḥ – kétségkívül.

야하: 누구나, 이담: 이것, 빠라맘: 가장, 구햠: 은밀한 비밀, 맛: 내 것의, 박떼슈: 헌애자들 가운데, 아비다샤띠: 설명하다, 박띰: 봉헌, 마이: 나에게, 빠람: 초월적인, 끄릿바: 행하는, 맘: 나에게, 에바: 분명히, 에샤띠: 오다, 아삼샤야하: 의심의 여지 없이.

Fordítás

번역

Aki ezt a legnagyobb titkot a bhaktáknak elmagyarázza, az kétségtelenül eljut a tiszta odaadó szolgálatig, s végül visszatér Hozzám.

이 최고의 비밀을 헌애자에게 설명하는 자에게는 순수한 봉헌이 보장되며 결국 나에게 돌아올 것이니라.

Magyarázat

주석

Ajánlatos, hogy a Bhagavad-gītāról csakis bhakták között beszéljünk, mert az abhakták sem Kṛṣṇát, sem pedig a Bhagavad-gītāt nem fogják megérteni. Azoknak, akik nem fogadják el Kṛṣṇát, ahogyan Ő van, és a Bhagavad-gītāt úgy, ahogyan az van, nem szabad saját szeszélyeik szerint magyarázatot fűzniük e könyvhöz, mert azzal sértést követnek el. A Bhagavad-gītāt csak olyan embereknek lehet elmagyarázni, akik már elfogadták, hogy Kṛṣṇa az Istenség Legfelsőbb Személyisége. Ez a téma egyedül bhaktáknak való, nem pedig filozófiai spekulálóknak. Bárki próbálja meg azonban komolyan ismertetni a Bhagavad-gītāt, úgy, ahogy az van, fejlődni fog az odaadó szolgálatban, és eléri a tiszta odaadás szintjét. Ennek következtében egészen biztosan hazatér, vissza Istenhez.

일반적으로 바가바드 기따는 헌애자들 사이에서만 논의되어야 한다고 하는데,  그 이유는 헌애자가 아니면 끄리쉬나도 바가바드 기따도 이해할 수 없기 때문이다. 끄리쉬나와 바가바드 기따를 있는 그대로 받아들이지 않는 자들은 자기 마음대로 바가바드 기따를 설명하려는 잘못을 저질러서는 안 된다. 바가바드 기따는 끄리쉬나를 최고인격신으로 받아들일 준비가 된 사람들에게 설명되어야 한다. 그것은 헌애자들을 위한 주제를 다루고 있으므로 철학적 관념론자들을 위한 것이 아니다. 바가바드 기따를 있는 그대로 진실되게 보여주려는 자는 누구나 봉헌에 전진할 것이고 순수한 봉헌의 삶에 이를 것이다. 그러한 순수한 봉헌의 결과로 그는 틀림없이 영원한 고향, 절대신께로 돌아갈 것이다.