Skip to main content

68. VERS

第68節

Szöveg

テキスト

ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ
mad-bhakteṣv abhidhāsyati
bhaktiṁ mayi parāṁ kṛtvā
mām evaiṣyaty asaṁśayaḥ
ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ
mad-bhakteṣv abhidhāsyati
bhaktiṁ mayi parāṁ kṛtvā
mām evaiṣyaty asaṁśayaḥ

Szó szerinti jelentés

Synonyms

yaḥ – bárki; idam – ezt; paramam – legfőbb; guhyam – bizalmas titkot; mat – az Én; bhakteṣubhaktáim között; abhidhāsyati – elmagyarázza; bhaktim – odaadó szolgálathoz; mayi – Nekem; parām – transzcendentális; kṛtvā – végzett; mām – Hozzám; eva – bizony; eṣyati – jönni fog; asaṁśayaḥ – kétségkívül.

yaḥ — であるものは誰でも; idam — この; paramam — 最も; guhyam— 内密な神秘; mat — 私の; bhakteṣu — 献身者の間で; abhidhāsyati — 説明する; bhaktim — 献身奉仕; mayi — 私に; parām — 超越的な; kṛtvā —行って; mām — 私に; eva — 必ず; eṣyati — 来る;asaḿśayaḥ — 疑いもなく

Fordítás

Translation

Aki ezt a legnagyobb titkot a bhaktáknak elmagyarázza, az kétségtelenül eljut a tiszta odaadó szolgálatig, s végül visszatér Hozzám.

この至上の神秘を献身者に説明する者には純粋な献身奉仕が保証され、そのような者は最終的に私のもとに帰ることができる。

Magyarázat

Purport

Ajánlatos, hogy a Bhagavad-gītāról csakis bhakták között beszéljünk, mert az abhakták sem Kṛṣṇát, sem pedig a Bhagavad-gītāt nem fogják megérteni. Azoknak, akik nem fogadják el Kṛṣṇát, ahogyan Ő van, és a Bhagavad-gītāt úgy, ahogyan az van, nem szabad saját szeszélyeik szerint magyarázatot fűzniük e könyvhöz, mert azzal sértést követnek el. A Bhagavad-gītāt csak olyan embereknek lehet elmagyarázni, akik már elfogadták, hogy Kṛṣṇa az Istenség Legfelsőbb Személyisége. Ez a téma egyedül bhaktáknak való, nem pedig filozófiai spekulálóknak. Bárki próbálja meg azonban komolyan ismertetni a Bhagavad-gītāt, úgy, ahogy az van, fejlődni fog az odaadó szolgálatban, és eléri a tiszta odaadás szintjét. Ennek következtében egészen biztosan hazatér, vissza Istenhez.

一般に『バガヴァッド・ギーター』の議論は献身者の間ですることが薦められている。非献身者はクリシュナも『バガヴァッド・ギーター』も理解できないからである。クリシュナや『バガヴァッド・ギーター』をありのままに受け入れない者が『バガヴァッド・ギーター』の恣意的な解説をしてはならない。侮辱になるからである。『バガヴァッド・ギーター』はクリシュナをバガヴァーンとして受け入れる人にだけ説明されるべきである。『バガヴァッド・ギーター』は献身者のためのものであり、哲学者の思索のためのものではない。しかし『バガヴァッド・ギーター』をありのままに提示しようとする者は、献身的活動の中で向上し、純粋な献身奉仕の段階に到達する。純粋な献身奉仕の糖采として、そのような献身者は本来の故郷バガヴァーソのもとに帰ることができる。