Skip to main content

68. VERS

TEXT 68

Szöveg

Texto

ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ
mad-bhakteṣv abhidhāsyati
bhaktiṁ mayi parāṁ kṛtvā
mām evaiṣyaty asaṁśayaḥ
ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ
mad-bhakteṣv abhidhāsyati
bhaktiṁ mayi parāṁ kṛtvā
mām evaiṣyaty asaṁśayaḥ

Szó szerinti jelentés

Palabra por palabra

yaḥ – bárki; idam – ezt; paramam – legfőbb; guhyam – bizalmas titkot; mat – az Én; bhakteṣubhaktáim között; abhidhāsyati – elmagyarázza; bhaktim – odaadó szolgálathoz; mayi – Nekem; parām – transzcendentális; kṛtvā – végzett; mām – Hozzám; eva – bizony; eṣyati – jönni fog; asaṁśayaḥ – kétségkívül.

yaḥ — cualquiera que; idam — esto; paramam — lo más; guhyam — secreto confidencial; mat — Míos; bhakteṣu — entre los devotos; abhidhāsyati — explica; bhaktim — servicio devocional; mayi — a Mí; parām — trascendental; kṛtvā — haciendo; mām — a Mí; eva — ciertamente; eṣyati — viene; asaṁśayaḥ — sin duda.

Fordítás

Traducción

Aki ezt a legnagyobb titkot a bhaktáknak elmagyarázza, az kétségtelenül eljut a tiszta odaadó szolgálatig, s végül visszatér Hozzám.

Aquel que les explica a los devotos este secreto supremo, tiene garantizado el servicio devocional puro, y al final vendrá de vuelta a Mí.

Magyarázat

Significado

Ajánlatos, hogy a Bhagavad-gītāról csakis bhakták között beszéljünk, mert az abhakták sem Kṛṣṇát, sem pedig a Bhagavad-gītāt nem fogják megérteni. Azoknak, akik nem fogadják el Kṛṣṇát, ahogyan Ő van, és a Bhagavad-gītāt úgy, ahogyan az van, nem szabad saját szeszélyeik szerint magyarázatot fűzniük e könyvhöz, mert azzal sértést követnek el. A Bhagavad-gītāt csak olyan embereknek lehet elmagyarázni, akik már elfogadták, hogy Kṛṣṇa az Istenség Legfelsőbb Személyisége. Ez a téma egyedül bhaktáknak való, nem pedig filozófiai spekulálóknak. Bárki próbálja meg azonban komolyan ismertetni a Bhagavad-gītāt, úgy, ahogy az van, fejlődni fog az odaadó szolgálatban, és eléri a tiszta odaadás szintjét. Ennek következtében egészen biztosan hazatér, vissza Istenhez.

Por lo general, se aconseja que el Bhagavad-gītā se discuta únicamente entre los devotos, ya que aquellos que no son devotos no entenderán ni a Kṛṣṇa ni el Bhagavad-gītā. Aquellos que no aceptan a Kṛṣṇa tal como es y el Bhagavad-gītā tal como es, no deben tratar de explicar el Bhagavad-gītā caprichosamente y convertirse así en ofensores. El Bhagavad-gītā se les debe explicar a personas que estén dispuestas a aceptar a Kṛṣṇa como la Suprema Personalidad de Dios. Se trata de una materia que es solo para los devotos y no para especuladores filosóficos. Sin embargo, cualquiera que trate sinceramente de presentar el Bhagavad-gītā tal como es, progresará en las actividades devocionales y llegará al estado devocional puro de la vida. Como resultado de esa devoción pura, es seguro que irá de vuelta al hogar, de vuelta a Dios.