Skip to main content

18. VERS

제18절

Szöveg

원문

yasmāt kṣaram atīto ’ham
akṣarād api cottamaḥ
ato ’smi loke vede ca
prathitaḥ puruṣottamaḥ
야스맛 끄샤람 아띠또’함 yasmāt kṣaram atīto ’ham
악샤라다삐 쫏따마하 akṣarād api cottamaḥ
아또’스미 로께 베데 짜 ato ’smi loke vede ca
쁘라티따 뿌루숏따마하 prathitaḥ puruṣottamaḥ

Szó szerinti jelentés

동의어

yasmāt – mivel; kṣaram – az esendőhöz képest; atītaḥ – transzcendentális; aham – Én vagyok; akṣarāt – túl a tévedhetetlenen; api – is; ca – és; uttamaḥ – a legjobb; ataḥ – ezért; asmi – vagyok; loke – a világban; vede – a védikus irodalomban; ca – és; prathitaḥ – ünnepelt; puruṣa-uttamaḥ – a Legfelsőbb Személyiségként.

야스맛: 때문에, 끄샤람: 오류가 있는 자들, 아띠따하: 초월적인, 아함: 나는, 악샤랏: 오류가 없는 자들을 넘어서, 아삐: 또한, 짜: 그리고, 웃따마하: 최고, 아따하: 그러므로, 아스미: 나는, 로께: 세계에, 베데: 베다의 문헌, 짜: 그리고, 쁘라티따하: 축하하는, 뿌루샤-웃따마하: 최고인격신으로서.

Fordítás

번역

Transzcendentális vagyok, túl az esendőn és a tévedhetetlenen, s Én vagyok a leghatalmasabb, ezért a Legfelsőbb Személyként ünnepel Engem a világ és magasztalnak a Védák.

나는 오류가 있는 자와 오류가 없는 자를 초월하므로, 그리고 나는 가장 위대하므로 세상에서, 그리고 베다에서 나는 최고인격신으로 유명하느니라.

Magyarázat

주석

Az Istenség Legfelsőbb Személyiségét, Kṛṣṇát senki sem múlhatja felül, sem a feltételekhez kötött, sem a felszabadult lelkek, így tehát Ő minden személyiség közül a legnagyobb. Ebből a versből kiderül, hogy az élőlények és az Istenség Legfelsőbb Személyisége egyaránt egyének. Kettőjük között az a különbség, hogy az élőlény sem feltételekhez kötött, sem felszabadult állapotában nem tudja mennyiség tekintetében felülmúlni az Istenség Legfelsőbb Személyiségének felfoghatatlan képességeit. Aki azt gondolja, hogy a Legfelsőbb Úr és az élőlények egy szinten állnak, vagy hogy minden tekintetben egyenlőek, az téved. Kettőjük esetében mindig felsőbbrendűségről illetve alárendeltségről kell beszélni. Az uttama szó nagyon fontos. Az Istenség Legfelsőbb Személyiségét senki sem szárnyalhatja túl.

속박된 영혼이든 해방된 영혼이든, 그 누구도 최고인격신 끄리쉬나를 능가할 수 없다. 그러므로 그는 인격체 중 가장 위대하다. 이제 여기에서 생명체와 최고인격신은 개별 존재라는 것이 분명해졌다. 이 둘의 차이는 생명체는 속박된 상태든, 해방된 상태든 최고인격신의 상상조차 불가능한 능력을 양적으로 넘어설 수 없다. 최고인격신과 생명체가 같은 수준이거나 모든 점에서 같다고 생각하는 것은 잘못이다. 이 둘 사이에는 항상 우위와 하위의 문제가 있다. 웃따마(uttama)라는 말이 여기서 아주 중요하다. 그 누구도 최고인격신을 능가할 수 없다.

A loke szó jelentése: „a pauruṣa āgamában (a smṛti írásokban)”. A Nirukti értelmező szótár megerősíti: lokyate vedārtho 'nena. „A Védák célját a smṛti írások magyarázzák meg.”

“로께”라는 말은 “빠우루샤 아가마(pauruṣa āgama)에서”, 즉 스므리띠 문헌에서라는 뜻이다. 니룩띠 사전이 확증하기를, “로꺄떼 베다르토’네나(lokyate vedārtho ’nena)”, 즉 베다의 목적은 스므리띠 경전들이 설명한다.

A Védák a Legfelsőbb Úrról helyhez kötött aspektusában, Paramātmāként is írnak. Az alábbi vers szintén a Védákból származik (Chāndogya-upaniṣad 8.12.3): tāvad eṣa samprasādo 'smāc charīrāt samutthāya paraṁ jyoti-rūpaṁ sampadya svena rūpeṇābhiniṣpadyate sa uttamaḥ puruṣaḥ. „A testet elhagyó Felsőlélek a személytelen brahmajyotiba hatol, majd saját formájában megtartja lelki azonosságát. Ezt a Legfelsőbbet hívják a Legfelsőbb Személyiségnek.” Ez azt jelenti, hogy a Legfelsőbb Személy megnyilvánítja és szétosztja lelki sugárzását, amely a végső ragyogás. A Legfelsőbb Személy helyhez kötött aspektusát hívják Paramātmānak. Ő száll alá Satyavatī és Parāśara fiaként, Vyāsadevaként, hogy megmagyarázza a védikus tudományt.

지고한 주의 국부적 형상인 빠람아뜨마도 베다에서 설명된다. 다음 절이 베다(찬도갸 우빠니샤드 8.12.3)에 나온다. “따바데샤 삼쁘라사도 스맛차리랏 사뭇타야 빠람 죠띠-루빰 삼빠댜 스베나 루뻬나비니쉬빠댜떼 사 웃따마하 뿌루샤하(Tāvad eṣa samprasādo ’smāc charīrāt samutthāya paraṁ jyoti-rūpaṁ sampadya svena rūpeṇābhiniṣpadyate sa uttamaḥ puruṣaḥ), 즉 몸에서 나온 초영혼은 비인성적 브라흐마 죠띠로 들어간다. 그 후 당신의 형상 안에 당신의 영적 정체성으로 남으신다. 그 지고함을 최고 인격이라고 한다.” 이 말은 최고인격께서 당신의 영적 광채를 드러내시고 발산하고 계신다는 의미이다. 그 최고인격신은 빠람아뜨마로서 국부화된 측면도 가지고 계신다. 또한 사땨바띠(Satyavatī)와 빠라샤라(Parāśara)의 아들인 비아사데바로 화신하시어, 베다의 지식을 설명하신다.