Skip to main content

18. VERS

TEXT 18

Szöveg

Texte

yasmāt kṣaram atīto ’ham
akṣarād api cottamaḥ
ato ’smi loke vede ca
prathitaḥ puruṣottamaḥ
yasmāt kṣaram atīto ’ham
akṣarād api cottamaḥ
ato ’smi loke vede ca
prathitaḥ puruṣottamaḥ

Szó szerinti jelentés

Synonyms

yasmāt – mivel; kṣaram – az esendőhöz képest; atītaḥ – transzcendentális; aham – Én vagyok; akṣarāt – túl a tévedhetetlenen; api – is; ca – és; uttamaḥ – a legjobb; ataḥ – ezért; asmi – vagyok; loke – a világban; vede – a védikus irodalomban; ca – és; prathitaḥ – ünnepelt; puruṣa-uttamaḥ – a Legfelsőbb Személyiségként.

yasmāt: parce que; kṣaram: le faillible; atītaḥ: transcendant; aham: Je; akṣarāt: au-delà de l’infaillible; api: aussi; ca: et; uttamaḥ: le meilleur; ataḥ: donc; asmi: Je suis; loke: dans le monde; vede: dans les Écrits védiques; ca: et; prathitaḥ: célébré; puruṣottamaḥ: comme la Personne Suprême.

Fordítás

Translation

Transzcendentális vagyok, túl az esendőn és a tévedhetetlenen, s Én vagyok a leghatalmasabb, ezért a Legfelsőbb Személyként ünnepel Engem a világ és magasztalnak a Védák.

Parce que Je suis transcendantal, au-delà du faillible et de l’infaillible, et parce que Je suis le plus grand de tous, le monde et les Védas Me célèbrent comme cette Personne Suprême.

Magyarázat

Purport

Az Istenség Legfelsőbb Személyiségét, Kṛṣṇát senki sem múlhatja felül, sem a feltételekhez kötött, sem a felszabadult lelkek, így tehát Ő minden személyiség közül a legnagyobb. Ebből a versből kiderül, hogy az élőlények és az Istenség Legfelsőbb Személyisége egyaránt egyének. Kettőjük között az a különbség, hogy az élőlény sem feltételekhez kötött, sem felszabadult állapotában nem tudja mennyiség tekintetében felülmúlni az Istenség Legfelsőbb Személyiségének felfoghatatlan képességeit. Aki azt gondolja, hogy a Legfelsőbb Úr és az élőlények egy szinten állnak, vagy hogy minden tekintetben egyenlőek, az téved. Kettőjük esetében mindig felsőbbrendűségről illetve alárendeltségről kell beszélni. Az uttama szó nagyon fontos. Az Istenség Legfelsőbb Személyiségét senki sem szárnyalhatja túl.

Nulle âme, conditionnée ou libérée, ne pourra jamais dépasser Dieu, Kṛṣṇa. Il est donc le plus grand. Il est clair ici que les êtres vivants et la Personne Suprême sont des individus distincts. S’il subsiste toujours une différence, c’est parce que les êtres vivants, qu’ils soient conditionnés ou non, ne peuvent jamais quantitativement surpasser Ses puissances inconcevables. Il serait certes erroné de croire que les êtres distincts égalent en tout le Seigneur. Il faut garder présentes à l’esprit les notions d’infériorité et de supériorité. Le mot uttama indique qu’Il est au-delà de tous les êtres.

A loke szó jelentése: „a pauruṣa āgamában (a smṛti írásokban)”. A Nirukti értelmező szótár megerősíti: lokyate vedārtho 'nena. „A Védák célját a smṛti írások magyarázzák meg.”

Loke signifie « dans le pauruṣa āgama » (les écrits smṛti). Le dictionnaire Nirukti le confirme: lokyate vedārtho ’nena – « Le but des Védas est expliqué par les écrits smṛti ».

A Védák a Legfelsőbb Úrról helyhez kötött aspektusában, Paramātmāként is írnak. Az alábbi vers szintén a Védákból származik (Chāndogya-upaniṣad 8.12.3): tāvad eṣa samprasādo 'smāc charīrāt samutthāya paraṁ jyoti-rūpaṁ sampadya svena rūpeṇābhiniṣpadyate sa uttamaḥ puruṣaḥ. „A testet elhagyó Felsőlélek a személytelen brahmajyotiba hatol, majd saját formájában megtartja lelki azonosságát. Ezt a Legfelsőbbet hívják a Legfelsőbb Személyiségnek.” Ez azt jelenti, hogy a Legfelsőbb Személy megnyilvánítja és szétosztja lelki sugárzását, amely a végső ragyogás. A Legfelsőbb Személy helyhez kötött aspektusát hívják Paramātmānak. Ő száll alá Satyavatī és Parāśara fiaként, Vyāsadevaként, hogy megmagyarázza a védikus tudományt.

Les Védas (Chāndogya Upaniṣad 8.12.3) décrivent Dieu, la Personne Suprême, sous Son aspect localisé de Paramātmā: tāvad eṣa samprasādo ’smāc charīrāt samutthāya paraṁ jyoti-rūpaṁ sampadya svena rūpeṇābhiniṣpadyate sa uttamaḥ puruṣaḥ – « L’Âme Suprême quitte le corps et entre dans le brahmajyoti, où Elle garde Sa forme et Son identité spirituelle. Cet Absolu, on L’appelle la Personne Suprême. » Cela signifie que la Personne Suprême manifeste et diffuse Sa radiance spirituelle, qui est la lumière ultime. Et quand le Seigneur apparaît sous la forme de Vyāsadeva, le fils de Parāśara et de Satyavatī, c’est pour expliquer le savoir védique.