Skip to main content

11. VERS

ТЕКСТ 11

Szöveg

Текст

yatanto yoginaś cainaṁ
paśyanty ātmany avasthitam
yatanto ’py akṛtātmāno
nainaṁ paśyanty acetasaḥ
йатанто йогина чаина
пайантй тманй авастхитам
йатанто ’пй акттмно
наина пайантй ачетаса

Szó szerinti jelentés

Пословный перевод

yatantaḥ – a törekvő; yoginaḥ – transzcendentalisták; ca – is; enam – ezt; paśyanti – láthatják; ātmani – az önvalóban; avasthitam – lévőt; yatantaḥ – a törekvők; api – habár; akṛta-ātmānaḥ – akik nem jutottak el az önmegvalósításig; na – nem; enam – ezt; paśyanti – láthatják; acetasaḥ – fejletlen elméjűek.

йатанта — прилагающие усилия; йогина — трансценденталисты; ча — также; энам — его; пайанти — видя; тмани — в себе; авастхитам — находящегося; йатанта — пытающиеся; апи — хотя; акта-тмна — те, кто еще не постиг себя; на — не; энам — его; пайанти — видят; ачетаса — те, чей разум не развит.

Fordítás

Перевод

A törekvő transzcendentalisták, akik az önmegvalósításnak élnek, tisztán látják mindezt. De akiknek elméje nem fejlett, s nem jutottak el az önmegvalósításig, azok még ha próbálkoznak vele, akkor sem képesek látni, mi történik.

Трансценденталисты, неуклонно стремящиеся к цели и осознавшие свою духовную сущность, обладают таким видением. Но те, чей ум не развит, кто еще не постиг свою духовную природу, не могут разобраться в происходящем, даже если пытаются сделать это.

Magyarázat

Комментарий

A lelki önmegvalósítás útját sok transzcendentalista járja, de akik még nem ébredtek rá igazi énjükre, azok képtelenek megérteni, hogyan változik minden az élőlény testében. Ezzel kapcsolatban a yoginaḥ szó nagyon fontos. Manapság számtalan úgynevezett jógi és jógatársaság van, ám az önmegvalósítás témájában valamennyien vakok. Bizonyos tornagyakorlatokhoz ragaszkodnak csupán, és megelégszenek annyival, hogy testük erős és egészséges lesz. Ennyiből áll a tudományuk. Őket nevezik yatanto 'py akṛtātmānáknak. Noha szorgalmasan végzik állítólagos jógagyakorlataikat, nem jutnak el az önmegvalósításig. Az ilyen emberek képtelenek megérteni a lélekvándorlás folyamatát. Egyedül azok tudják felfogni, hogyan történik minden, akik az igazi yogát végzik, akik megértették, kicsodák ők, mi ez a világ és ki a Legfelsőbb Úr – azaz a tiszta odaadó szolgálatot végző, Kṛṣṇa-tudatú bhakti-yogīk.

Среди множества трансценденталистов, стремящихся осознать свою духовную природу, только те, кто уже достиг самоосознания, видят, как живое существо меняет свои тела. В связи с этим особенно примечательно слово йогина. Сегодня многие пытаются заниматься йогой, объединяясь в так называемые общества йоги, но все они мало что понимают в науке самоосознания. Обычно они ограничиваются выполнением различных физических упражнений только для того, чтобы сделать свое тело красивым и здоровым. Это все, что они знают ойоге. Таких людей называют йатанто ’пй акттмна. С великим усердием занимаясь такой, с позволения сказать, йогой, они тем не менее не достигают самоосознания и не понимают, каким образом душа переселяется из одного тела в другое. Понять, как это происходит, могут только те, кто, занимаясь истинной йогой, осознал свою духовную природу, познал окружающий мир и Верховного Господа — одним словом, бхакти-йоги, поглощенные чистым преданным служением в сознании Кришны.