Skip to main content

7. VERS

TEXT 7

Szöveg

Tekst

rajo rāgātmakaṁ viddhi
tṛṣṇā-saṅga-samudbhavam
tan nibadhnāti kaunteya
karma-saṅgena dehinam
rajo rāgātmakaṁ viddhi
tṛṣṇā-saṅga-samudbhavam
tan nibadhnāti kaunteya
karma-saṅgena dehinam

Szó szerinti jelentés

Synonyms

rajaḥ – a szenvedély kötőereje; rāga-ātmakam – vágy vagy sóvárgás szülte; viddhi – tudd; tṛṣṇā – sóvárgásból; saṅga – az érintkezés utáni; samudbhavam – létrejövő; tat – az; nibadhnāti – megköti; kaunteya – ó, Kuntī fia; karma-saṅgena – a gyümölcsöző cselekedetekhez ragaszkodva; dehinam – a megtestesültet.

rajaḥ — lidenskabens kvalitet; rāga-ātmakam — født af begær eller lyst; viddhi — forstå; tṛṣṇā — med længsel; saṅga — kontakt; samudbhavam — frembragt af; tat — den; nibadhnāti — binder; kaunteya — O Kuntīs søn; karma-saṅgena — gennem kontakt med frugtstræbende handlinger; dehinam — den legemliggjorte.

Fordítás

Translation

Ó, Kuntī fia! Tudd meg, hogy a szenvedély minősége a vég nélküli vágyból és sóvárgásból születik, ezért az anyagi, gyümölcsöző tettekhez köti a megtestesült élőlényt.

Lidenskabens kvalitet affødes af ubegrænsede begær og længsler, og som sådan bindes det legemliggjorte levende væsen til materielle frugtstræbende handlinger, O Kuntīs søn.

Magyarázat

Purport

A szenvedély kötőerejét legjobban a férfi és a nő közötti vonzalom jellemzi. A nő vonzódik a férfihez, a férfi pedig vonzódik a nőhöz. Ezt nevezik a szenvedély kötőerejének, s fokozódásával az emberben sóvárgás ébred az anyagi élvezet, az érzéki élvezet után. A szenvedély kötőerejében lévő ember az érzékkielégítés érdekében tiszteletet akar kivívni a társadalomban, a nemzetben, s boldog családi életet, szép gyermeket, feleséget és házat szeretne. Ezek a szenvedély kötőerejének termékei, s amíg ezekre vágyik, nagyon sokat kell dolgoznia. Ezért jelenti ki ez a vers nagyon egyértelműen, hogy az ilyen ember ragaszkodni kezd munkája gyümölcséhez, s az efféle tettek megkötik őt. A feleség, a gyermekek és a társadalom kedvéért, valamint a presztízs érdekében az embernek dolgoznia kell. Többé-kevésbé tehát az egész anyagi világ a szenvedély kötőerejének hatása alatt áll. A modern civilizáció csak a szenvedély szempontjából tekinthető fejlettnek. Hajdanán a fejlettség fokmérője a jóság minősége volt. De még a jóságban élők sem szabadulnak fel, azokról nem is beszélve, akik a szenvedély kötőerejének rabjai.

FORKLARING: Lidenskabens kvalitet kendetegnes af tiltrækningen mellem mand og kvinde. Kvinder er tiltrukket af mænd, og mænd er tiltrukket af kvinder. Dette kaldes lidenskabens kvalitet. Og når lidenskabens kvalitet tiltager, udvikler man en længsel efter materiel nydelse. Man vil gerne nyde sansetilfredsstillelse. For at få sansenydelse higer en mand i lidenskabens kvalitet efter anseelse i samfundet eller nationen, og han ønsker sig en lykkelig familie med gode børn, hustru og hjem. Disse er alle frembringelser af lidenskabens kvalitet. Så længe man tragter efter disse ting, bliver man nødt til at arbejde hårdt. Her står der derfor klart og tydeligt, at man bliver knyttet til sine handlingers frugter og således bundet af sådanne handlinger. For at glæde sin hustru, sine børn og sit samfund og for at opretholde sin prestige bliver man nødt til at arbejde. Hele den materielle verden befinder sig derfor mere eller mindre i lidenskabens kvalitet. Den moderne civilisation anses for avanceret ifølge lidenskabens standard. Førhen blev godhedens kvalitet regnet for at være den avancerede tilstand. Hvis der ingen befrielse er i vente for personer i godhedens kvalitet, hvad kan man da sige om dem, der er indviklet i lidenskabens kvalitet?