Skip to main content

33. VERS

ТЕКСТ 33

Szöveg

Текст

yathā sarva-gataṁ saukṣmyād
ākāśaṁ nopalipyate
sarvatrāvasthito dehe
tathātmā nopalipyate
йатх сарва-гата саукшмйд
ка нопалипйате
сарватрвастхито дехе
татхтм нопалипйате

Szó szerinti jelentés

Пословный перевод

yathā – ahogyan; sarva-gatam – a mindent átható; saukṣmyāt – finom természeténél fogva; ākāśam – levegő; na – sohasem; upalipyate – keveredik; sarvatra – mindenhol; avasthitaḥ – levőként; dehe – a testben; tathā – úgy; ātmā – az önvaló; na – sohasem; upalipyate – keveredik.

йатх — как; сарва-гатам — вездесущее; саукшмйт — являясь тонким элементом; кам — небо (эфир); на — никогда не; упалипйате — соединяется; сарватра — всюду; авастхита — находящаяся; дехе — в теле; татх — так; тм — душа; на — никогда не; упалипйате — соединяется.

Fordítás

Перевод

Finom természeténél fogva a levegő nem keveredik semmivel, bár mindent áthat. Éppígy a Brahman-szemlélettel rendelkező lélek sem vegyül a testtel, noha abban foglal helyet.

Тонкий по природе эфир ни с чем не смешивается, хотя и проникает всюду. Подобно этому, душа не связана с материальным телом, хотя и находится в нем. [Те, кто постиг Брахман, способны видеть это.]

Magyarázat

Комментарий

A levegő behatol a vízbe, a sárba, az ürülékbe és minden másba, mégsem vegyül semmivel. Az élőlény ehhez hasonlóan magasabb rendű természete miatt bármilyen testben él, attól különálló marad. Anyagi szemmel éppen ezért lehetetlen meglátni, hogyan áll kapcsolatban a testtel, s annak halálakor hogyan távozik belőle. Ezt egyetlen tudós sem képes kideríteni.

Эфир, проникая в воду, грязь, испражнения и т. д., тем не менее не смешивается с ними. Подобно этому, живое существо, хотя и попадает в разные тела, не связано с ними, ибо обладает более тонкой природой. Поэтому материальные глаза не могут увидеть живое существо, когда оно находится внутри тела и когда покидает его в момент смерти. Ни один ученый не может экспериментально установить это.